Ehli Beyt

Ehli Beyt

Ehli Beyt, bir İslam dini terimi. İslam dininin son peygamberi Muhammed`in ev ahalisi ve akrabalarını, kısacası ailesini tanımlamak için kullanılır.

Ehli Beyt, bir İslam dini terimi. İslam dininin son peygamberi Muhammed`in ev ahalisi ve akrabalarını, kısacası ailesini tanımlamak için kullanılır.

Etimolojisi

Ehli Beyt deki, ``ehl`` ile ``ahali`` aynı köktendir. Kişiler demektir. ``Beyt`` ise ev demektir. Yani ``ev ahalisi`` manasına gelir. İslam dininin son peygamber Hazreti Muhammed (aleyhisselam)`in ev ahalisi için kullanılan bir terimdir. Yalnız buradaki beyt kelimesini sadece ev olarak düşünmek doğru olmaz. Kullanılan manası ile Resullah`a (sav) yakın olan kişiler demek daha doğru olur.

Bu kişiler şunlardır:<br />

Hz. Muhammed Mustafa s.a.a.s.<br /> Hz. Ali a.s.<br /> Hz. Fatima a.s.<br /> Hz. Hasan a.s.<br /> Hz. Hüseyin a.s.<br />

Ayrıca Ehlibeyt Alevilik ve Şiilik`de genis kavram olarak 12 İmamlari kapsar:<br />

Hz. Ali a.s.<br /> Hz. Hasan a.s. (Serifan)<br /> Hz. Hüseyin a.s. (Seyyidan)<br /> Hz. Zeynel Abidin a.s.<br /> Hz. Muhammed Bakır a.s.<br /> Hz. Cafer-i Sadık a.s. (4 mezhep kurucuların Mürşididir)<br /> Hz. Musa-i Kazım a.s.<br /> Hz. Ali Rıza a.s.<br /> Hz. Muhammed Taki a.s.<br /> Hz. Ali Naki a.s.<br /> Hz. Hasan-ul Askeri a.s.<br /> Hz. Muhammed Mehdi a.s.<br /><!--- Alttaki kısım sonradan eklenmiş fazla ansiklopedik sayılmaz -->

Bir hadis

Muaviye, Sa`d bin ebi Vakkas`a şöyle dedi:

"Ebu Taliboğlu Ali (as)`a seni sövmekten alıkoyan nedir?"

Dedi ki: "Allah Rasulü (sav)`in O`nun hakkında söylediği üç şey vardır ki, birine sahip olmam benim için kızıl tüylü deve sürüsüne sahip olmamdan daha iyidir, hatırladığım sürece O`na asla sövemem. Bu üç şey şunlardır: 1-Vahiy indiği zaman (``Ahzap/33 ayeti indiği zaman``) Ali, iki oğlu ve Fatima (as) alıp onları elbisesinin altına koyup şöyle buyurdu:" Rabbim!...İşte bunlar benim ehlim, Ehl-i Beyt`imdir." 2-Savaşlarından birine çıktığı zaman, Ali (as) O`na dedi ki:"Beni çocuklar ve kadınlarla bıraktın."Bunun üzerine şöyle buyurdu:" Benim katımda sen, Harun (as)`ın Musa (as) katında ihraz ettiği dereceyi ihraz etmekten hoşlanmaz mısın?" Ne var ki, benden sonra peygamber yoktur." İşte bunu da hatırladığımda O`na katiyyen sövemem. 3-Hayber günü Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu:"Mutlaka sancağı, Allah`ı ve Elçisini seven bir adama vereceğim. Allah, O`nun elinde Hayber`in fethini müyesser kılacaktır. Hepimiz heyecanla bekledik; derken "Ali nerede?" diye sordu. "Gözü ağrıyor" dediler.

"Çağırın gelsin!" buyurdu. (Çağırdılar geldi ve) Gözlerine mübarek tükürüğünü sürdü. (Hemen iyileşti ve) Sancağı O`na verdi. O`nun eliyle Allah fethi müyesser kıldı.

Vallahi (bundan sonra) Muaviye, Medine`den çıkıncaya kadar Ali (as) hakkında tek kelime bile söylemedi.

Ehli Beyt Dogruluktur

Kitabü`l Hasais, Imam Nesai,Sayfa:49, Hadis:52

--------------------

1. Özellik, Sahih Müslim, Hadis:5955`de geçmektedir.

2. Özellik, Sahih Buhari, Cilt:005, Kitap:057, Hadis:056`da geçmektedir.

3. Özellik, Sahih Buhari, Cilt:005, Kitap:057, Hadis:051`de geçmektedir.

Imam Nesai, Ehl-i Sünnet alimlerindendir. Kütüb-ü Sitteyi oluşturan altı kitaptan biri ona aittir.(Hicri 215-303 tarihleri arasında yaşamıştır.)

EHLİ BEYTİM NUHUN GEMİSİNE BENZER ONA BİNEN KURTULUR KAÇAN HELAK OLUR.(HZ.MUHAMMED"S.A.A") <!--- Üstteki kısım sonradan eklenmiş fazla ansiklopedik sayılmaz -->

}

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Ehli Beyt maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar