Elektromanyetik Kuvvet Nedir

elektromanyetik kuvvet anlamı nedir nelerde geçerlidir

elektromanyetik kuvvet nedir elektromanyetik kuvvet nedir
2010-01-11T12:01:55+02:00
Bir mıknatısın magnetik alanı içerisinde bulunan iletken telden elektrik akımı geçirildiğinde iletken tele etki eden kuvvete elektromanyetik yada elektro magnetik kuvvet denir. Elektro magnetik kuvvetin oluşmasının nedeni, mıknatısın magnetik alanı ile içinden akım geçen iletken telin etrafında oluşturduğu magnetik alanın birbirlerini etkilemesidir. (Magnetik alan, elektrik akımını etkilemiştir). Elektrik motorları ve jeneratörler elektro magnetik kuvvetin oluşması prensibine göre çalışırlar.

a) Elektro Magnetik Kuvvetin Büyüklüğünün Bağlı Olduğu Faktörler :
Elektro magnetik kuvvetin büyüklüğü;
• Mıknatısın şiddetine yani magnetik alanın şiddetine yani magnetik alan kuvvet çizgilerinin sayısına bağlıdır ve doğru orantılıdır.
• İletken telden geçen akım şiddetine bağlıdır ve doğru orantılıdır.
• İletken telin (magnetik alan içinde kalan) uzunluğuna bağlıdır ve doğru orantılıdır.
• İletken telin magnetik alandaki durumuna (konumuna = aralarındaki açıya) bağlıdır. İletken tel ve magnetik alan birbirlerine dikse elektro magnetik kuvvet en büyük değeri alır. İletken tel ve magnetik alan birbirlerine paralelse elektro magnetik kuvvet sıfır olur.

b) Elektro Magnetik Kuvvetin Yönünün Bağlı Olduğu Faktörler :
Elektro magnetik kuvvetin yönü, mıknatısın veya iletkenden geçen akımın yönüne bağlı olarak değişir.
• İletken telden geçen akımın yönü değişirse elektro magnetik kuvvetin yönü değişir.
• Magnetik alanın yönü yani mıknatısın kutupları değişirse elektro magnetik kuvvetin yönü değişir.
• İletken telden geçen akımın yönü ve magnetik alanın yönü yani mıknatısın kutupları birlikte değişirse elektro magnetik kuvvetin yönü değişmez.

c) Elektro Magnetik Kuvvetin Yönünün Bulunması :
Elektro magnetik kuvvetin yönü SAĞ EL KURALINA göre bulunur.

1. Sağ el kuralında;
– Sağ elin baş parmağı (iletkenden geçen) akım yönünü gösterir.
– Sağ elin işaret parmağı magnetik alanın (yani magnetik alan kuvvet çizgilerinin) yönünü gösterir.
– Sağ elin orta parmağı elektro magnetik kuvvetin yönünü gösterir.
2. Sağ el kuralında;
– Sağ elin dört parmağı (iletkenden geçen) akım yönünü gösterir.
– Sağ elin avuç içi magnetik alanın (yani magnetik alan kuvvet çizgilerinin) yönünü gösterir.
– Sağ elin baş parmağı elektro magnetik kuvvetin yönünü gösterir.
0 Yorum Yap
elektromanyetik kuvvet nedir elektromanyetik kuvvet nedir
2010-01-11T12:00:36+02:00
Elektromanyetik kuvvet yada Electromanyetizma, elektrik yüklü parçacıklar arasında oluşan kuvvettir. Bu olgu yükler dengede iken rol oynayan elektrostatik kuvveti ve yükler birbirlerine göre hareket ederken işleyen elektrik ve manyetik kuvvetlerin bileşkelerini içerir. Elektromanyetizma da sonsuz erimli bir kuvvettir ancak kütle çekimden çok daha kuvvetlidir bu yüzden , cisimlerin delinmezliğinden, lazer ve radyolara, atom ve metallerin yapısına, ve sürtünme ve gökkuşağı na kadar güncel hayatımızdaki pek çok olguyu açıklar.

Electrik ve manyetizma antik çağdan beri gözlenmekteydi, ancak bilimadamlarının her ikisinin bir temel etkileşimin görünümleri olduğunu keşfetmeleri ancak 1800lerde olabildi. 1864 e gelindiğinde Maxwell denklemleri olguyu özenle nicelemiş ve birleştirmişti. 1905'te Einstein Özel görelilik kuramı ile ışık hızının sabitliği konusunu çözmüş, Fotoelektrik etkiyi ışığın bugün foton dediğimiz parçacık üzerinden nicel iletildiğini kuramlaştırarak açıklamıştı. 1927'de Paul Dirac ile başlayan kuantum mekaniği ve elektromanyetizmanın göreceliğe dayalı kuramını birleştirerek kuantum elektrodinamik kuramını oluşturma süreci Richard Feynman, Freeman Dyson, Julian Schwinger, ve Sin-Itiro Tomonaga tarafından 1940'ta tamamlandı.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar