kısaca elementlerin tarihsel gelişimini açıklarmısınız?