Emanet

Emanet

Emanet Alm. Deposit, Anvertrauen, Fr. (Objet) Confié, deposé, İng. Deposit, Trust. Güvenilen kimseye bırakılan mal, eşya, vb. Emanet, maddi olabildiği gibi manevi de olur. Mal, para maddi emanettir. Allahü tealanın insanlara verdiği akıl, zeka, güç ve kabiliyetler de birer manevi emanettir. Bugünkü modern hukukta emanet sözleşmelerinin konusu ancak taşınabilir eşyalardır. Bu çeşit bir eşyayı muhafaza etmek üzere olan kişi onu güvenli bir yerde koruma

EMANET (türkçe) anlamı

1. Eminlik. İstikamet üzere bulunmak.
2. Birisine koruması için teslim edilen şey. Birisine bir şeyi koruması için teslim edilen şey. Birisine bir şeyi koruması için bırakma. Emniyet edilip inanılan şey.
3. Başkasının hukuku emniyet edilip
4. inanılabilen
5. Osmanlılar Devrinde bazı devlet dairelerine verilen isim. Şehr emâneti
6. Rusumat emâneti gibi...(Dinimiz
7. emaneti ehline bırakmamızı emreder. İdare makamları da birer emanettir. Hz. Ömer (R.A.) halifelik makamına getirilince şöyle demiştir: Ey insanlar! Ben Allah ve Peygamberimize itaat ettiğim sürece
8. siz de bana uyun ve itaat edin. Doğru yoldan saparsam
9. kılıçlarınızla beni doğrultun. Demek ki müslüman hata ve haksızlık karşısında pasif kalamaz.)

EMANET (türkçe) anlamı

10. (Arapça) Kadın ismi 1. Emniyet edilen kimseye bırakılan şey
eşya veya kimse. 2. Osmanlı devletinde bazı devlet dairelerine verilen isim.

EMANET (türkçe) anlamı

11. korunmak için birine ya da bir yere bırakılan eşya
12. kimse vb
13. insan
14. vedia
15. geri verilmek üzere alınan.
16. bir kimseyle birine gönderilen para
17. eşya vb
18. kimi devlet dairelerine verilen ad.
19. eşyanın emanet olarak bırakıldığı yer
20. can

EMANET (türkçe) ingilizcesi

1. n. trust
2. deposit
3. luggage locker,

EMANET (türkçe) fransızcası

1. dépôt [le]

EMANET (türkçe) almancası

1. n. Depot
2. Gepäckaufbewahrung
Emanet Alm. Deposit, Anvertrauen, Fr. (Objet) Confié, deposé, İng. Deposit, Trust. Güvenilen kimseye bırakılan mal, eşya, vb. Emanet, maddi olabildiği gibi manevi de olur. Mal, para maddi emanettir. Allahü tealanın insanlara verdiği akıl, zeka, güç ve kabiliyetler de birer manevi emanettir.

Bugünkü modern hukukta emanet sözleşmelerinin konusu ancak taşınabilir eşyalardır. Bu çeşit bir eşyayı muhafaza etmek üzere olan kişi onu güvenli bir yerde koruma yükümlülüğü altına girer. Emaneti alan kişi veya kurum, sözleşmede belirtilen veya üst-adete uygun olan bir ücret alır. Ücret durumu sözleşmede açık açık belirtilir. Eşyayı emanet eden kişi sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdür. Ayrıca sözleşme yüzünden emanetçinin uğradığı zararları da gidermek mecburiyeti vardır. Emanetçi, emanet aldığı eşyayı onu veren kişinin izni olmadıkça kullanamaz. Emanet olarak birine bırakılan eşya, onu bırakan tarafından her zaman geri alınabilir.

Emanetçi ise emanet almış olduğu malı, sözleşmeli bir süreyle almışsa, sürenin bitiminden önce emanet malı geri veremez. Ancak emanet olarak bırakılan malda önceden kestirilemeyen sebepler yüzünden tehlikeli veya sakıncalı bir durum ortaya çıkarsa, emanetçi elindeki emanet malı sözleşme bitiminden önce geri sahibine teslim eder. Emanet olarak verilmiş bir şeyi geri verme borcu, takas ile mümkün değildir.Kanuna göre alacaklı razı olsa da takas mümkün değildir. Şartlarına uygun olmayan usulsüz emanetlerde ise, borç misli eşyadır. Aynen geri vermesi söz konusu değildir. Bu durumda da takas imkansızdır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
emanet emanet
2010-04-12T23:36:14+03:00
anlamdaşı : emanet=inam (türkçe)
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar