Emek sermaye sağlamanın ya da ticari bir girişimde bulunmanın doğal bir parçası olan riskleri üstlenmenin dışında, üretim sürecine katkıda bulunan her türlü insan etkinliğine denir.

EMEK (türkçe) anlamı
1. 1 . Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü:
2. Ücret emeğin karşılığıdır.- Anayasa.
3. 2 . Uzun ve yorucu
4. özenli çalışma:
5. Bir darbe benim bütün o uzun emeklerimi sıfıra indirir.- H. C. Yalçın.
6. 3 . sosyolojiİnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci
7. say
8. Atasözü
9. deyim ve birleşik fiiller
10. emeği geçmek
11. emek çekmek
12. emek harcamak
emek vermek
EMEK (türkçe) anlamı
13. bir şeyin yaratılması ya da üretilmesi için harcanan beden ve kafa gücü.uzun ve yorucu
14. özenli çalışma.insanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çevresini hem de kendini değiştiren çalışma süreci
15. çaba
say.
EMEK (türkçe) anlamı
16. (Türkçe) Erkek ismi 1. Uzun
17. yorucu ve özenli çalışma. 2. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.
EMEK (türkçe) ingilizcesi
1. n. labor
2. labour [Brit.]
3. work
4. exertion
5. pain
6. toil
7. pains
EMEK (türkçe) fransızcası
1. travail [le]
2. façon [la]
3. labeur [le]
EMEK (türkçe) almancası
1. Arbeit
2. Fleiß

emek kaç yaşında?

emek 47 yaşında.
emek, günü, bir Perşembe günü doğdu. 48. yaşına basacağı bir sonraki doğum gününe, bugünden itibaren 223 gün var.
Emek'in burcu Oğlak.
Evet, emek yaşıyor.

Emek hakkında bilgiler

Kavram, kol emekçilerinin verdiği hizmetlerin yanı sıra, başka birçok hizmet türünü de kapsar. Zahmet ve çabayla eşanlamlı olmayan emek kavramının fiziksel ve fizyolojik anlamda "yapılmış iş" terimiyle de uzak bir ilişkisi vardır. İnsanların fiziksel enerjilerini üretimde kullanmaları emeği oluşturan başlıca öğedir. Bunun yanı sıra az veya çok oranda beceri ve kendini yönlendirme de emeğin öğeleri arasında sayılır. Emeğin ayırt edici özelliklerinden biri zamanı kullanmasıdır. Somuta indirgendiğinde bu özellik, insan yaşamının bir bölümünün emek sürecine ayrıldığı anlamına gelir.

Emeğin başka bir özelliği de, oyunun tersine, kendi başına bir amaç değil, insan gereksinimlerini karşılamaya yönelik oluşudur. Emek, yaratılan üründen; çağdaş ekonomik yaşam söz konusu olduğunda da ülke ekonomisinin toplam ürününden belirli bir pay almak için harcanır. En büyük zevki işi olan bir emekçi bile hizmetleri veya ürünleri karşılığında alabileceği en yüksek değeri ister.