Emin

EMIN (türkçe) anlamı

1. Kalbinde korku ve endişesi olmayıp rahatta olan. Korkusuz.
2. Kendisinden korkulmayan.
3. Kendine inanılan. İtimat edilen.
4İnanan
5güvenen
6. Çok iyi bilen
7. şüphe etmeyen.

EMIN (türkçe) anlamı

8. (Arapça) Erkek ismi 1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan
9. güvenen. 4. İnanılır
10. güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen
kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. - 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı.

EMIN (türkçe) anlamı

11sakıncasız
12emniyetli
13tehlikesiz
14inanmış
15. kuşkusu olmayan.
16. osmanlı imparatorluğu'nda kimi devlet görevlerindeki sorumlu kişilere verilen ad.
17inanılır
18güvenilir

EMIN (türkçe) ingilizcesi

1. [Emin] adj. sure
2confident
3certain
4positive
5safe
6secure
7trustworthy
8reliable
9proof
10assured
11. in the bag
12clear
13cocksure
14confidential
15deliberate
16firm
17good
18responsible
19sound
20stanch
21staunch
22trusty
23unfaltering
24. n. bailee
25fiduciary
26. v. suck
27. suck in
28absorb
29adsorb
30soak
31. soak in
32. sop up
33. drink in
34. siphon off
35. syphon off,

EMIN (türkçe) fransızcası

1. sûr/e
2. assuré/e
3. certain/e
4. pénétré/e

EMIN (türkçe) almancası

1. adj. firm
2. geborgen
3. sicher
4. zuverlässig
5. zuversichtlich
Önceki Paylaşımlar