Empati

Başkalarının düşünce ve duygularını anlama yeteneğimiz, bunları kendi düşünce ve duygularımızla karşılaştırabilmemizin derecesine bağlıdır.Keder yahut korku gibi, kendi hissettiğimizden daha yoğun emosyonları, yaşantılarımızla kıyaslayarak,örneğin depressif bir hastalığın semptomlarını anlayabiliriz.

EMPATI (türkçe) anlamı

1. Duygudaşlık

EMPATI (türkçe) anlamı

2. sosyal benle ilgili bilgi
3. bireyin kendini başkalarının yerine koyabilme yetisi.

EMPATI (türkçe) ingilizcesi

1. n. empathy,
Bir başkasının duyguları, içinde bulunduğu durum yada davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek. Bu duygular anlamaktan öteye geçip fiilen paylaşıldıklarında tecrübe, sempati olarak isimlendirilir. Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak. Bebekler üzerinde yapılan incelemelere göre, doğuştan empati yeteneğimiz yüksek olmakla birlikte, uygun şartlarda hızla kaybedilebilen bir yetenektir. Empati yeteneğini sonradan kazanabilmenin yolu: açık uçlu sorular sormak, yavaş hareket etmek ve yorumda bulunmak, hızlı yargılara varmaktan kaçınmak, kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak, geçmişten ders almak, olayları akışına bırakmak ve kendimiz ve karşımızdakilerin davranışları için belli sınırlar oluşturmaktır.

Olumlu amaçlar için kullanıldığında işbirliği, üretkenlik, refah ve mutluluğu artıran bu yetenek, kötü amaçlar için kullanıldığında manipulasyonculuk şeklini alır.

Etimoloji Dilimize, Fransızca 'empathie' kelimesinden girmiştir. Latince Em- (iç, içine, içinde) ve Yunanca -patheia (duygu, acı, algılama, telepati anlamındadır ve Yunanca -pathos kelimesinden gelir) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Eşanlamlılar Duygudaşlık, anlayış, duyarlılık

Zıtanlamlılar Duyarsızlık, anlayışsızlık
Önceki Paylaşımlar