ENDOJEN (türkçe) ingilizcesi
1.  
2.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Endojen Depresyon

  Depresyon "etkeninin" doğuştan gelen bir biolojik bozukluk olduğu varsayımına dayanan ve endojen ile eksojen (reaktif) hastalıklar arasındaki geleneksel ayrımdan türeyen, yaygın fakat yanıltıcı bir terimdir. Aslında, elbette, bütün diğer hastalıklar gibi, depresyonlar da toplumsal ...

  Depresyon

  Depresyonun tarifini, kendini ele veren, genel verilerinden yola çıkarak yapabiliriz. Bunları, maddeler halinde sıralayalım.

  Kortizol

  ana metni değiştirmek için aşağıdaki tabloyu atlayın. -->

  Opioid

  Opioid vücutta morfin gibi etki gösteren kimyasal maddelerdir. Ana kullanım amaçları analjezi`dir. Bu ajanlar merkezi sinir sistemindeki ve gastrointestinal sistemdeki opioid reseptörlerine bağlanarak etki gösterirler. Bu bağlanma sonucu hem istenen hem de istenmeyen etkiler oluşur. Beş ...

  Aldosteron

  Aldosteron adrenal bezdeki adrenal korteksin dış kısmında (zona glomeruloza) üretilen, kanda sodyum ve potasyum dengesini düzenleyen bir steroid hormonudur. Aldosteron sentaz enzimi tarafından kolesterolden sentezlenir. Minaralokortikoitler sınıfının tek endojen üyesidir.

  Deri Veremi

  Deri veremi (deri tüberkülozu), Mycobacterium tuberculosis'in (Koch basili) , seyrek olarak Mycobacterium bovis'in, nadiren de BCG (Bacille Calmette-Guérin, atenüe M. bovis)'in neden olduğu müzmin, progressif, bildirimi zorunlu bir hastalıktır.

  Intihar

  İnsanlar değişik nedenlerle yaşamlarına son vermek isterler. İntihar önlenebilecek bir ölüm nedenidir. Bu kararın alınmasına neden olan etmenler çok değişiktir. Genelde birkaç neden bir arada bu eylemin ortaya çıkmasına yol açar. Kendisini öldüren insanların %90’ı ...

  Diyabet şekilleri

  Diyabet Kaça Ayrılır' Diyabet, tip 1 ve tip 2 olmak üzere ikiye ayrılır: Tip 1 Diyabet Tip 1 diyabet, genellikle çocukluk çağında başlayan bir hastalıktır. Pankreasın beta hücrelerini yabancı cisim olarak tanımlayan vücudun savunma mekanizması, bu hücreleri öldürür. ...

  Diyabet Tedavisi

  Diyabet tedavisinin hedefleri: * Diyabet semptomlerını gidermek * Hiperglisemi ve hipoglisemi epizodlerını önlemek * Uzun dönem komplikasyonları engellemektir. Tip 2 diyabetin ideal tedavisi, hastalığın ilerlemesini erteleyeceği ve kardiyovasküler riskleri azaltabileceği ...

  Ateş (sağlık)

  Ateş Nedir' Günümüzde ateş hekimlerin en sık karşılaştıkları sağlık sorunlarından birisidir. İnsan vücudunun normal şartlardaki ısısı 36,5 C'dir. Bu değer bebeklerde ve küçüklerde 36,8 olabilir.Vücut tüm fonksiyonlarını bu ısı değerleri arasında yerine ...

  Değişken Gider

  Değişkenler, bir fonksiyonu biçimlendiren unsurlardır. Örneğin, herhangi bir y değişkeninin alabileceği değerler, başka bir x değişkeni tarafından belirleniyorsa, y ile x arasında fonksiyonel bir ilişki vardır. Değeri indi olarak (kendiliğinden) belirlenen x değişkenine ...

  İçsel Değişken

  İçsel değişkenler, değerleri modelin eşanlı çözümü sonucu belirlenen değişkenlerdir. Bu kavramın zıddı olan dışsal değişkenler ise, modele değerleri dışarıdan verilen değerlerinin bulunmasında yararlanılan değişkenler olmaktadır. Bir modelde hangi değişkenin ...