Enformasyon (malumat) en genel anlamda belirli ve görece dar kapsamlı bir konuya (bağlama) ilişkin, derlenmiş bilgi parçasıdır. Derleme süreci ölçüm, deney, gözlem, araştırma ya da haber toplama (istihbarat) bulgularının özetlenmesi biçimini almaktadır.

ENFORMASYON (türkçe) anlamı
1. haber alıp verme
2. haberleşme
3. bilgilendirme
danışma.
ENFORMASYON (türkçe) anlamı
4.

enformasyon : [[Fransızca]] enformasyon (information) sözü dilimizde danışma

5. tanıtma
6. haber alma
7. haber verme
8. haberleşme anlamlarında kullanılmaktadır. Bu söz yerine kullanılmak üzere Kurumumuz
9. bilgilendirme karşılığını önermektedir.

ENFORMASYON (türkçe) ingilizcesi
1. n. information,
ENFORMASYON (türkçe) almancası
1. n. Information
enformasyon ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Bilişim

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Enformasyon Toplumu

  Bilginin en temel ürün, en değerli kaynak olduğu, işgücünün önemli bir bölümünün enformasyon endüstrisinde çalışanlardan meydana geldiği toplum modeli.

  Asimetrik Enformasyon

  Asimetrik enformasyon, enformasyon asimetrisi, bilgi asimetrisi veya asimetrik bilgi, ekonomi ve sözleşme teorisi konularında, bir tarafın diğerine göre daha iyi veya daha fazla bilgi sahibi olduğu alım satın işlemlerinde verilen kararların incelenmesi ile uğraşır. Bu durum, ...

  Enformasyon Asimetrisi

  Asimetrik enformasyon, enformasyon asimetrisi, bilgi asimetrisi veya asimetrik bilgi, ekonomi ve sözleşme teorisi konularında, bir tarafın diğerine göre daha iyi veya daha fazla bilgi sahibi olduğu alım satın işlemlerinde verilen kararların incelenmesi ile uğraşır. Bu durum, ...

  T.C. Başbakanlık Basın-Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

  T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, (BYEGM) , Türkiye Cumhuriyeti devletinin haber alma, basın ve yayın işlerini yürütmekle görevli kurum.

  Havacılık Enformasyon Yayını

  Havacılık Enformasyon Yayını (AIP), her ülkedeki havacılık otoriteleri tarafından ICAO ile işbirliği halinde hazırlanan ve yayınlanan temel havacılık dökümanı. ''AIP'' kısaltması İngilizce Aeronautical Information Publication kavramının akronimidir. Anadili İngilizce olmayan ...

  Basın Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

  Devlet bilgi hizmetlerini yürüten kuruluş. Birinci Dünya Savaşından sonra yurdumuz birçok yabancı devlet tarafından işgal edilmişti. Hür ve bağımsız yaşamış Türklerin buna tahammülü imkansız olduğundan, kısa zamanda istiklal mücadelesi başlamıştı.

  Nomad

  2002 yılında bağımsız bir oluşum olarak kurulan NOMAD[1], 2006 yılında dernek olmuştur. NOMAD, diğer disiplinlerin ışığında dijital sanat alanında yeni kalıplar üretmeyi hedefler.

  Shropshire

  Shropshire (bazan kısaltılışı ''Salop'' veya ''Shrops'') İngiltere'nin Batı Midlands bölgesinde bulunan, doguda Galler ile siniri olan ve metropoliten olmayan bir törensel kontluk. Merkezi Shrewsbury'de idi.

  Veri

  Veri (''İng.'' ve ''Lat.'' datum; ''çoğul'' data) bir ham (işlenmemiş) gerçek ya da enformasyon parçacığına verilen addır. Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilmektedir. Ölçüm ya da sayım yolu ile toplanan ve sayısal bir değer bildiren ...

  Enformasyon

  Enformasyon (malumat) en genel anlamda belirli ve görece dar kapsamlı bir konuya (bağlama) ilişkin, derlenmiş bilgi parçasıdır. Derleme süreci ölçüm, deney, gözlem, araştırma ya da haber toplama (istihbarat) bulgularının özetlenmesi biçimini almaktadır.

  Bps

  Bits per second (kısaltması; Bps), iletişim jargonunda, saniyede bir bit anlamına gelen birimdir.

  BBS

  İngilizcesi Bulletin Board System, türkçesi Bilgisayarlı Bilgi Sistemi olan, eskiden telefon üzerinden modemle bağlantı kurularak erişilen sistemlerdir. BBS yazılımı üzerinde başka kullanıcılara mesaj bırakmak, BBS`in dahil olduğu mesajlaşma ağlarından mesaj okumak, dosya ...