Epidemiyoloji

Eski Yunancada epi (üstüne , üzerine) ve demos (halk) ve logos (söz-söylev) sözcüklerinden gelir. Sözlük anlamı olarak halk ile igili olmasına rağmen ; Mikrobiyolojik epidemiyoloji, hayvan epidemiyolojisi, bitki epidemiyolojisi bilim dalları da bu ismi kullanırlar. Toplumdaki hastalık , kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen bir tıp bilimi dalıdır.

Eski Yunancada epi (üstüne , üzerine) ve demos (halk) ve logos (söz-söylev) sözcüklerinden gelir. Sözlük anlamı olarak halk ile igili olmasına rağmen ; Mikrobiyolojik epidemiyoloji, hayvan epidemiyolojisi, bitki epidemiyolojisi bilim dalları da bu ismi kullanırlar.

Toplumdaki hastalık , kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen bir tıp bilimi dalıdır.

Sağlığı geliştirmek ve hastalıkları azaltmak için sağlık bilgilerini toplamak , yorumlamak ve kullanmak bu bilim dalının amaçlarındandır.

Epidemiyolojik araştırmaların temel amaçları

Sağlıkla ilgili olayları tanımlama ve görülme sıklığını ölçmek , hastalık ya da kazaların nedenlerini inceleyen çözümleyici çalışmalar yapmak , uygulanan sağlık hizmetinin veya programlarının etkinliğini ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmaktır.
Önceki Paylaşımlar