Erime Isı Nedir?

Erime ısı nedir? Erime ısı nedir?
2009-10-15T17:26:06+03:00
Erime Isısı, Erime sıcaklığındaki bir katının 1 gramının yine aynı sıcaklıkta sıvı hale gelmesi için verilmesi gerekli ısıya erime ısısı denir. Erime ısısı da ayırt edici bir özelliktir. Kütlesi m olan, erime sıcaklığındaki bir katıyı eritmek için verilmesi gereken ısı miktarı, Q=m. Le bağıntısı ile bulunur.

* Örneğin, buzun erime ısısı Le = 80 cal/g dır.

Sıvı bir maddenin ısı vererek katı haline geçmesine donma denir. Sabit atmosfer basıncı altında bütün sıvı maddelerin katı hale geçtiği sabit bir sıcaklık değeri vardır. Bu değere donma sıcaklığı ya da donma sıcaklık noktası denir. Erime ile donma birbirinin tersidir. Bundan dolayı bir maddenin erime sıcaklığı, donma sıcaklığına eşittir. Erime ısısı da donma ısısına eşittir. Örneğin deniz düzeyinde 0 °C deki su donarken dışarı 80 cal/g lık ısı verir.

• Madde hal değiştirirken sıcaklığı değişmez.
• Bir maddenin erime sıcaklıkları ile donma sıcaklığı eşittir.
• Erime sıcaklığı ve erime ısısı,maddenin ayırt edici özelliklerindendir.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar