ESAME (türkçe) anlamı
1. Adlar
2. isimler

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Gre

    Kum taşı, kum tanelerinin doğal bir çimento maddesi yardımıyla yapışması sonucu oluşan fiziksel tortul bir taştır. Bir kumun doğal çimentolaşmasından doğan ve kuvars taneleri oranı yüksek olan tortul kayaç; kumtaşı inşaatta, yol ve kaldırımlara taş döşemede, çok ince ...