Etiket: Abdullah Gül

Ali Rıza Gönül

Ali Rıza Gönül (d. 1945, Kuyucak, Aydın, Türkiye), Türk siyasetçi.

Ahmet Demircan

Ahmet Demircan (d. 1954, Samsun, Türkiye), Türk siyasetçi.

Ahmet Cemil Tunç

Ahmet Cemil Tunç, (d. 1955, Palu), Türk siyasetçi.

Abdullah gul

Abdullah Gül, (d. 29 Ekim 1950, Kayseri), Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı.

İsmail Kahraman (siyasetçi)

İsmail Kahraman (d. 1940, Rize, Türkiye), Türk siyasetçi.

İmdat Sütlüoğlu

İmdat Sütlüoğlu (d. 1953, Ardeşen, Türkiye), Türk siyasetçi.

Ziyaettin Tokar

Ziyaettin Tokar (d. 1952, Eleşkirt, Türkiye), Türk siyasetçi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet yapısı

Türkiye Cumhuriyeti`nin kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı bir yapısı vardır. Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinden oluşan üçlü kuvvet ayrılığı ilkesi temel alınmıştır.