Etiket: Diofizit

Nasturiler

Asya'nın çeşitli ülkelerinde mensupları olan bir Hıristiyan mezhebi. Nasturiler kendilerine Nasturi (İngilizce: Nestorian) yerine Asuri (İngilizce: Assyrian) veya Doğu Kilisesi (İngilizce: Church of the Orient) veya Doğu Süryanileri (İngilizce: Eastern Sy...

Keldaniler

Keldaniler; Bir Hristiyan mezhebi.Efes Konsili`nden sonra bağımsız bir diofizit kilise kuran Nasturiler Hindistan ve Ortadoğu`da yayılırlar.1304 yılında Nasturilerin bazıları Katolikliği benimser ve Papa`nın otoritesini kabul ederler yeni kurulan bu kilis...

Hırıstiyan

Hristiyanlık ya da Hıristiyanlık Ortadoğu kökenli, tektanrılı, İbrahimi din. İsa'nın adına atfen İsevilik, memleketine atfen Nasranilik de denir.

Hrıstiyan

Hristiyanlık ya da Hıristiyanlık Ortadoğu kökenli, tektanrılı, İbrahimi din. İsa'nın adına atfen İsevilik, memleketine atfen Nasranilik de denir.

Hristiyanlar

Hristiyanlık ya da Hıristiyanlık Ortadoğu kökenli, tektanrılı, İbrahimi din. İsa'nın adına atfen İsevilik, memleketine atfen Nasranilik de denir.

Hristiyan Mezhepleri

Hıristiyan mezhepleri, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık olarak bilinirler.

Hiristiyanlık

Hristiyanlık ya da Hıristiyanlık Ortadoğu kökenli, tektanrılı, İbrahimi din. İsa'nın adına atfen İsevilik, memleketine atfen Nasranilik de denir.

Hiristiyanlik

Hristiyanlık ya da Hıristiyanlık Ortadoğu kökenli, tektanrılı, İbrahimi din. İsa'nın adına atfen İsevilik, memleketine atfen Nasranilik de denir.

Gerçek İsa Kilisesi

Gerçek İsa Kilisesi (Çince: 真耶穌教會) 1917 yılında Çin`in Pekin şehrinde kurulmuş bağımsız bir kilisedir. Bugün, yaklaşık olarak 45 ülkeden 1,5 milyon üyesi bulunmaktadır. Kilise 20.

Eski Antlaşma

Hıristiyanlıkta Eski Antlaşma veya Eski Ahit olarak adlandırılan dini kitap. Hristiyanlarca kutsal sayılan kitap, Museviler'in Tanah isimli kutsal kitabıyla büyük oranda aynıdır.

Diofizit Kiliseler

Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıddı.

Baba Tanrı

Baba, Hristiyan olanların Tanrı'ya verdikleri özel bir isimdir. Hristiyanlıktaki Üçlemenin,Tanrı-Oğul İsa ve Kutsal Ruhun birleşimindeki oğulun babası olduğu için Tanrı'ya babalık özelliği verilir.

Aziz Petrus

Petrus, İsa'nın oniki havarisinden biri, diğer bir havarisi olan Andreas'ın kardeşidir. Ayrıca Simon/Simun, Peter, Kifas/Cephas/Kefas/Kepha isimleri ile bilinir.

Aziz Barnabas

Barnabas ya da Barnaba (Yunanca: Απόστολος Βαρνάβας - Apostolos Varnavas), Havariler Çağı'nda Pavlos'la anlaşmazlığa düşmüş, dini mektupları heretik sayılmış Hristiyan azizi. Levi Kabilesi'ndendir ve Kıbrıs'lıdır.

Hristiyan

Îsâ aleyhisselâma gönderilen hak din Îsevîliğin bozulmuş hâline verilen ad. Aslı bozulmuş semâvî dinlerdendir. Semâvî din, değeri üstün ve yüce olan, ilâhî bir kaynağa dayanan ve tek Allah'a inanmayı kabul eden "hak din" demektir. Hıristiyanlığın aslı, il...