Etiket: Embriyo

Plasentosentez

Koriyonik villus örneklemesi (CVS), gelişmekte olan plasentanın içine bir iğnenin sokulmasıyla yapılan bir testtir. Bu dönemdeki plasentaya koriyon denmektedir.

Plasenta biyopsisi

Koriyonik villus örneklemesi (CVS), gelişmekte olan plasentanın içine bir iğnenin sokulmasıyla yapılan bir testtir. Bu dönemdeki plasentaya koriyon denmektedir.

Mendelizm

Mendel’in 1. yasası:

Koriyonik villus örneklemesi

Koriyonik villus örneklemesi (CVS), gelişmekte olan plasentanın içine bir iğnenin sokulmasıyla yapılan bir testtir. Bu dönemdeki plasentaya koriyon denmektedir.

Koriyon villus örneklemesi

Koriyonik villus örneklemesi (CVS), gelişmekte olan plasentanın içine bir iğnenin sokulmasıyla yapılan bir testtir. Bu dönemdeki plasentaya koriyon denmektedir.

Embriyoner

Zigotun, arka arkaya mitoz bölünme geçirip hücre sayısının artmasına embriyo denir. Embriyo, (< İngilizce: Embryo < Eski Yunanca: ἔμβρυον (oku.

Bedensel hücre çekirdeği aktarımı

→Bu madde "pazar alanında klonlama" üzerinedir.

İmplantasyon

Embriyonun uterusa (rahim) gömülmesidir. Hamileliğin 6-7 gününde başlar.

Çok katlı prizmatik epitel

Çok katlı prizmatik epitel ya da çok katlı silindirik epitel, yaygın bir epitel türü değildir. Bazal laminaya oturan derin yerleşimli hücreler düzensiz şekilli ve çok yüzlü yapıdadır. Sadece yüzeydeki hücreler silindiriktir. Prostatta, tükrük bezlerinin k...

Yassı solucan

Yassısolucanlar ya da Platyhelminthes, üç embriyonik tabakadan oluşmuş, bilateral simetrili, çoğunlukla yassı yapılı hayvanlar şubesidir. Parazit yaşayanlarda döldeğişimi ve başkalaşım görülür.

XYY sendromu

XYY sendromu; erkek bireyin iki Y kromozomu taşımasına neden olan bir eşey kromozomlarında meydana gelen anöplodi durumudur.

Wharton peltesi

Muköz bağ doku; embriyoda göbek kordonunda bulunan, çok zemin maddesi içeren bir bağ doku çeşididir. Jöle kıvamındaki zemin maddesine göbek kordonunda Wharton peltesi denir.

Vivipar

Vivipar, çok küçük olan memeli yumurtasının dişinin uterusu içinde gelişerek doğurulması.

Segmentasyon boşluğu

Blastosöl, embriyonik gelişimin blastula devresinde, dış tabakadaki hücrelerin içeriye doğru bir girinti yapması sonucu oluşan, ilkin vücut boşluğu. Bu safhada, tüm hücreler aynı büyüklüktedir ve blastula hücreleri bölünmelerini yavaşlatırlar.