Etiket: Enver Paşa

Üçüncü Ordu (Osmanlı)

Sarıkamış öncesi: Bütün sahasında mevcut Jandarma kuvvetleriyle geri hizmetliler ve gayri muharip teşkilat dahil 190 bin insan 53.794 hayvandı. Bu mevcut içinde Nizamiye Birlikleri 83.

Türkcülük

Türkçülük, Türkizm, Pan-Türkizm, Türk halklarının özgürlüğünü ve birliğini savunan kültürel, ilmî, felsefî ve siyasî görüş.

Türk Birliği

Türk Birliği, Türkçe konuşan toplulukların bir arada olmasını, ortak hareket etmesini, ortak siyasî ve ekonomik kararlar almasını tanımlayan düşünsel ve siyasî bir kavram.

Turanlı Halklar

Türkçülük, Türkizm, Pan-Türkizm, Türk halklarının özgürlüğünü ve birliğini savunan kültürel, ilmî, felsefî ve siyasî görüş.

Ruhi Arel

Mehmet Ruhi Arel, (d. 1880 - ö.

Panturkizm

Türkçülük, Türkizm, Pan-Türkizm, Türk halklarının özgürlüğünü ve birliğini savunan kültürel, ilmî, felsefî ve siyasî görüş.

Mehmet Ruhi Arel

Mehmet Ruhi Arel, (d. 1880 - ö. 14 Ekim 1931). Ressam.

Kulob

Kulob, Tacikistan`ın Hatlon Bölgesinde bulunan bir şehirdir. 2000 sayımına göre 78.000 kişilik nufusuyla ülkenin en büyük 3. şehridir.

Halil Kut Paşa

Halil (Kut) Paşa (d. 1882, İstanbul - ö.20 Ağustos 1957, İstanbul), Türk asker.

Halil Kut

Halil (Kut) Paşa (1882 - 1957), Türk asker, Enver Paşa'nın yaşca küçük amcası.

Talat Paşa

Talat Paşa (1874-1921) Osmanlı devlet ve siyaset adamı, 1874 yılında doğdu. İttihat ve Terakki Fırkası önderlerindendi. 1917-18 arasında sadrazamlık yaptı. İlköğrenimini Vize'de, ortaöğrenimini Edirne Askeri Rüştiyesi'nde tamamladı. Edirne Posta ve Telgra...

türkçülük

Türkçülük, Türkizm veya Pan-Türkizm Türk halklarının özgürlüğünü ve birliğini savunan kültürel, ilmî, felsefî ve siyasî görüş. Turancılık (Turanizm veya Pan-Turanizm) ise daha geniş şekilde Ural-Altay kavimlerinin kültürel, toplumsal ve siyasi birliğini s...

türkçü

Türkçülük, Türkizm, Pan-Türkizm, Türk halklarının özgürlüğünü ve birliğini savunan kültürel, ilmî, felsefî ve siyasî görüş.

Turancılık

Turancılık veya Turancılık, tüm Ural-Altay kavimlerinin birliğini savunan siyasi görüş. Finliler, Macarlar, Estonlar, Rusya içindeki Fin-Ugor kavimleri, Tunguzlar; Moğollar ve Türklerin bir araya getirilmesi olarak ortaya çıkmıştır. (Bakınız: Fin-Ugor kav...