Fahrenhayt veya fahrenheit, Alman fizikçi Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından 1724 yılında oluşturulan bir sıcaklık ölçüm birimidir. Bu birime göre, suyun donma sıcaklığı 32, kaynama sıcaklığı ise 212 derece olarak alınmış ve iki nokta arası 180 dereceye bölünmüştür.

FAHRENHAYT (türkçe) anlamı
1. Erimekte olan buzun sıcaklığını 32 °C
kaynar suyun buhar sıcaklığını 212 °C'de gösterebilecek biçimde derecelenmiş bulunan bir tür termometre.
FAHRENHAYT (türkçe) anlamı
2. ergimekte olan buzun sıcaklığını 32
3. kaynar suyun buhar sıcaklığını 212'de gösterebilecek biçimde derecelenmiş bulunan bir tür sıcakölçer.
FAHRENHAYT (türkçe) ingilizcesi
1. n. Fahrenheit,
Fahrenhayt veya fahrenheit, Alman fizikçi Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından 1724 yılında oluşturulan bir sıcaklık ölçüm birimidir. Bu birime göre, suyun donma sıcaklığı 32, kaynama sıcaklığı ise 212 derece olarak alınmış ve iki nokta arası 180 dereceye bölünmüştür. Fahrenheit biriminde ölçülen sıcaklığı Celsius, Kelvin ve Rankine birimlerine --ve geri-- dönüştürmek için aşağıdaki formüller kullanılabilir.

Celsius

* (TC*1,8)+32 = TF * (TF-32)/1,8 = TC

Kelvin

* TK = (TF + 459,67) ÷ 1.8

Rankine

* TR = TF + 459,67 * TF = TR − 459,67

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki fahrenhayt maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Fahrenhayt

  Fahrenhayt veya fahrenheit, Alman fizikçi Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından 1724 yılında oluşturulan bir sıcaklık ölçüm birimidir. Bu birime göre, suyun donma sıcaklığı 32, kaynama sıcaklığı ise 212 derece olarak alınmış ve iki nokta arası 180 dereceye bölünmüştür.

  Fahrenheit

  Fahrenheit şu anlamlara gelebilir:

  Sıcaklık

  Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak sıcaklık dereceleriyle orantılıdır.

  İstatistik

  İstatistik ya da sayımlama, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda ...

  Mikrometre

  Mikrometre Teknikte, mühendislik alanında, cisimlerin ölçülerini 1/1000 mm hassasiyetle ölçmeye yarayan bir ölçüm aleti. Bir somun içinde hareket eden bir dişli vida ile gövdeden yapılmıştır. Teknikte kullanılan bir kısım mikrometrelerin genel görünüşünde bazı ...

  Kaynama Noktasına Göre Elementler

  Olağan basınç şartlarında elementlerin kaynama noktalarına göre dizilimleri:

  Ölçülme ölçeği

  ölçülme ölçeği, o değişken içindeki nesneleri temsil eden sayısal değerlerin kapsadıkları bilgilerin özelliklerinin belirli bir şekilde sınıflandırmasıdır. İncelenen kavramlar Amerikan uygulamalı matematikçi Stanley Smith Stevens tarafından teklif edilip geliştirilmiştir. ...

  Sıvı Helyum

  Helyum adlı kimyasal element çok düşük sıcaklıklarda (-269°C, 4°K ya da -452.2°F) sıvı halde bulunur. Kaynama noktası yerdeş türüne göre değişmektedir. Sıvı helyum-4'ün kaynama sıcaklığındaki yoğunluğu yaklaşık 125 gram/litredir.

  Uçuş Kompüteri

  Uçuş kompüteri, havacılıkta kullanılan, genellikle metal veya plastikten yapılmış, mekanik, dairesel bir hesap cetveli. Bazı ülkelerde E6B, CRP-5 gibi meşhur modellerin isimleri uçuş komputeri ile eşanlamlı olarak kullanılır. Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde ''whiz wheel'' ...

  Alacakaranlık Karakterleri Listesi

  Isabella Marie "Bella" Swan (daha sonra Bella Cullen) Stephenie Meyer'in yazdığı ''Alacakaranlık'' serisinin kurgusal baş kahramanıdır. ''Alacakaranlık'', ''Yeni Ay'', ''Tutulma'' ve ''Şafak Vakti'' kitaplarının büyük bir bölümü Bella karakterinin bakış açısından anlatılır.