Fare

Fare

Her türlü hayvansal ve bitkisel maddeleri yerler.Pek az su içerler. Su ihtiyaçlarını besinlerden sağlarlar.Yediklerinden fazlasını kemirerek ziyan ederler.Avurtlarında tahıl biriktiren, kış uykusuna yatan veya göç edenleri vardır.Koku alma ve işitme duyuları hassastır. Çoğu toplu halde yaşamayı sever. Kışın

FARE (inglizce) türkçe anlamı

1. f. gitmek (iş)
2. yola çıkmak
3. olmak
4. başından geçmek
5. i. yol parası
6. bilet ücreti
7. yolcu
8. gıda
9. yiyecek

FARE (türkçe) anlamı

10. Sıçangillerden
11. küçük vücutlu
12. kemirgen
13. memeli hayvan (Mus). Sıçan.
14. 2. anlamı (i). yol parası
15. bilet ücreti
16. navlun
17. yolcu
18. kayık veya araba yolcusu
19. yiyecek. bill offare yemek listesi. full fare tam bilet
20. tam navlun. half fare yarım bilet
21. yarım navlun. plentiful fare bol yemek. poor fare kötü yemek.,yiyecek/yolcu/ücret,xyz.
22. 3. anlamı üstesinden gelmek. başarmak. yol parası. yiyecek.
23. 4. (i).
24. (zool). Gliridae familyasından ufak sincaba benzer fare
25. kakırca
26. (zool). Muscardinus avel lanarius.
27. fındıkfare
28. 5. üstesinden gelmek. basarmak. yol parasi. yiyecek.

FARE (türkçe) anlamı

29. sıçangillerden
30. küçük vücutlu
31. kemirgen
32. memeli hayvan (mus).
33. kimi zaman sıçan yerine kullanılır.
34. bilş. bilgisayar ekranında çalışılan noktanın değiştirilmesini sağlayan küçük düzenek.
1. n. cost for traveling (on a bus
2. train
3. etc)
4. one who pays to travel in such a vehicle
5. meals
6. provisions
7. something offered or supplied
8. v. manage in doing something
9. get along
10. journey
11. go
12. travel (Archaic)
13. happen
14. eat and drink well
15. v. do
16. act
17. make
18. perform
19. build
20. construct
21. fashion
22. produce,

Fare İngilizce anlamı ve tanımı

Fare anlamları
  (v.) The person or persons conveyed in a vehicle
23. as
24. a full fare of passengers.(v.) The catch of fish on a fishing vessel.(v.) A journey
25. a passage.(noun) To go
26. to pass
27. to journey
28. to travel.(noun) To be in any state
29. or pass through any experience
30. good or bad
31. to be attended with any circummstances or train of events
32. fortunate or unfortunate
33. as
34. he fared well
35. or ill.(noun) To be treated or entertained at table
36. or with bodily or social comforts
37. to live.(v.) Condition or state of things
38. fortune
39. hap
40. cheer.(noun) To behave
41. to conduct one's self.(noun) To happen well
42. or ill
43. -- used impersonally
44. as
45. we shall see how it will fare with him.(v.) Ado
46. bustle
47. business.(v.) Food
48. provisions for the table
49. entertainment
50. as
51. coarse fare
52. delicious fare.(v.) The price of passage or going
53. the sum paid or due for conveying a person by land or water
54. as
55. the fare for crossing a river
56. the fare in a coach or by railway.
Fare tanım:
Kelime: fare
57. Söyleniş: 'far
58. 'fer
59. İşlev: intransitive verb
60. Türleri: fared
61. far·ing
62. Kökeni: Middle English faren
63. from Old English faran
64. akin to Old High German faran to go
65. Latin portare to carry
66. Greek peran to pass through
67. poros passage
68. journey
69. 1 : GO
70. TRAVEL
71. 2 : GET ALONG
72. SUCCEED fare on your exam?>
73. 3 : EAT
74. DINE
75.
Fare ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Come
76. Do
77. Menu
78. Transportation
,

FARE (türkçe) ingilizcesi

79. n. cost for traveling (on a bus
80. train
81. etc)
82. one who pays to travel in such a vehicle
83. meals
84. provisions
85. something offered or supplied
86. v. manage in doing something
87. get along
88. journey
89. go
90. travel (Archaic)
91. happen
92. eat and drink well
93. v. do
94. act
95. make
96. perform
97. build
98. construct
99. fashion
100. produce

Fare (ingilizce) fransızcası

1. n. frais de voyage
2. passagère (du transport commun)
3. nourriture
4. offre
5. plan
6. v. se débrouiller
7. tenter (que se soit pour une réussite ou une défaite)
8. se réaliser
9. manger
10. dîner
11. se restaurer copieusement

Fare (ingilizce) almancası

1. n. Fahrgeld
2. Fahrpreis
3. Fahrgast
4. Passagier
5. Kost
6. v. durchstehen
7. durchgehen
8. geschehen
9. vorgehen
10. reisen
11. gut essen und trinken

Fare (ingilizce) italyancası

1. s. prezzo del biglietto
2. prezzo della corsa
3. tariffa
4. vitto
5. v. tariffa
6. costo di viaggio
7. cibo e vivande

Fare (ingilizce) ispanyolcası

1. s. tarifa
2. precio de trayecto
3. precio del billete
4. precio del pasaje
5. precio del recorrido
6. precio del viaje
7. tarifa del viaje
8. cliente de un taxi
9. comida
10. v. viajar

Fare (ingilizce) portekizcesi

1. s. preço de passagem ou de transporte
2. comida
3. frete
4. passageiro (num meio de transporte público)
5. v. conseguir fazer algo
6. dar-se bem com
7. viajar (Arcaico)
8. acontecer
9. comer e beber bem

Fare (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. vervoerprijs
2. tarief
3. passagier
4. kost
5. voedsel
6. ww. ergens in slagen
7. ergens mee kunnen omgaan
8. reizen
9. gaan (Archaïsch gebruik)
10. gebeuren
11. goed eten en drinken
Fare ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Fare, kemiriciler (Rodentia) takımının Myomorpha alt takımından, başta ev faresi (Mus musculus) olmak üzere çok sayıda küçük memelinin ortak adı. Belirli bir taksonomik gruba karşılık gelmeyen "fare" adı, bilimsel adlandırmada özellikle Muridae familyasının üyeleri ile Cricetidae familyasının Hespromyini oymağı (Yeni Dünya fareleri) için kullanılır. Bununla birlikte Muridae familyasının Rattus cinsini oluşturan ve halk arasında lağım faresi ya da keme olarak da bilinen kemiricilere sıçan denilir. Cricetidae familyasının Microtus cinsini oluşturan ve tarla faresi olarak da bilinen kemiriciler ise fare türü değildir. Sivri burunlu, geniş kulaklı, ince kuyruklu fare ve sıçanların yüzlerce türü vardır.Halk arasında, fare ve sıçan terimleri birbirine karıştırılır.Küçük olanlarına fare, büyük olanlarına sıçan denir.

Sıçanların ağırlıkları 250-300 gr kadar olur. Ada tavşanı iriliğinde olanları da vardır. Bir dişi sıçanın 10 memesinden 4’ü göğüste, 6’sı kasıkta bulunur. Farenin ise sıçanlardan farklı olarak memelerinin 6’sı göğüste, 4’ü kasıkta bulunur. Alt ve üst çenelerinde ikişer kemirici dişleri tipiktir. Dişler daima kendilerini yenileyerek sürerler.Avustralya hariç, dünyanın her tarafına yayılmışlardır.

Koşar, sıçrar, tırmanır ve yüzerler. Bilhassa kabuklu sert yiyecekleri kemirirler. En dar yerden rahatlıkla geçerler. Bina duvarlarını ve borularını kemirip, karşı tarafa ulaşırlar. Beş katlı bir binadan düşen fare, yaralanmaz, zarar görmez. Tuvalet borularından girer ve çıkarlar.Akarsuda akıntıya karşı 1 km’ye kadar yüzerler. Durgun su yüzeyinde günlerce kalabilirler. Batan gemiyi önce fareler yüzerek terk ederler.

Her türlü hayvansal ve bitkisel maddeleri yerler. Pek az su içerler. Su ihtiyaçlarını besinlerden sağlarlar. Yediklerinden fazlasını kemirerek ziyan ederler.Avurtlarında tahıl biriktiren, kış uykusuna yatan veya göç edenleri vardır.Koku alma ve işitme duyuları hassastır. Çoğu toplu halde yaşamayı sever. Kışın kucak kucağa yatar, kuyruklarını birbirine dolayıp düğümler, salkım meydana getirirler. Düğümlenmiş olarak ölen sıçan salkımlarına rastlanmıştır.Aşırı derecede ürerler. Bir dişi, yılda 6-7 defa yavrular.Gebelik süresi 6 haftadır.Her doğumda 8-10 yavru doğururlar.Yavrular 2-3 aylık olunca, çiftleşerek yavrulamaya başlarlar. Bir çift fareden yılda 500, üç yılda 20 milyonluk bir aile meydana gelir. Soğuk, hastalık, atmaca, baykuş, yılan, gelincik, porsuk, tilki, kedi ve insanlar tarafından sayıları azaltılır.

Dağ faresi (Hamster), pirinç faresi, tarla faresi, fındık faresi, ev sıçanı, göçmen sıçanı, lemming, misk faresi en çok bilinenleridir. Fare 2-3 yıl yaşar. Kuzey Amerika’da yaşayan misk faresi güzel koku çıkarır kürkü değerlidir.

Farelerin Özellikleri

 • Çok hızlı kaçabilen ve çok hızlı üreyen hayvanlardır, yeryüzünün bütün karalarına dağılmışlardır.


 • Yanaklarından omuzlarına kadar inen küçük astarlı iki dış çene keseleri vardır. Fareler bu keselerde yiyecek taşırlar, temizlemek gerektiğinde de içini dışına çıkararak çevirip temizlerler. Avurdu keseli fare yuva yaparken toprağı güçlü ön pençeleriyle kazar. Kıvrık kesici dişlerini sert toprak ve taşları yerinden oynatmak için kullanır. Kesici dişleri sürekli olarak büyüdüğü için aşınan yüzeyler hemen yenilenir.


 • Tahıl, kök, meyve, ot, böcek gibi çok çeşitli yiyeceklerle beslenirler.


 • Ayrıca, farelerin genetik yapısı ile insan genetik yapısının ileri düzeydeki benzerliği ve üreme hızları dolayısıyla, kobay olarak yaygınca kullanılırlar.


Fare türleri

  * Ak ayaklı farecik
  * Avurdu keseli fare
  * Bandikut faresi
  * Çekirge faresi
  * Çeltik faresi
  * Dikenli fare
  * Fırça kuyruklu fare
  * Hasat faresi
  * Huş faresi
  * Kanguru faresi
  * Orman faresi
  * Pamuk faresi
  * Sıçrayan fare
  * Yeleli fare


Farelerin zararları

Fare ve sıçanlar, tahılları kemirmek sûretiyle büyük zararlara sebeb olurlar. Venezuella, pirinç ihraç eden bir ülkeyken 1978 yılında farelerin ekinleri istilasından dolayı 80.000 ton pirinç ithal etmek zorunda kaldı. Ağaç fareleri, meyve ve kuş yumurtalarını da yerler. Doymak bilmezler, ne bulursa götürürler. Halk arasında doymayan üç mahluk; insan, karınca, fare sözü çok meşhurdur.Aç kaldıkları takdirde hasta ve uyuyan insanların kulak, burun gibi yumuşak yerlerini kemirirler. Bombay’da yılda 20.000 insan fare tarafından ısırılmaktadır. Taşıdıkları pirelerden insanlara veba mikrobunu (Pasteurella pestil) bulaştırırlar .Vebadan 14. asırda Asya’da 23 milyon, Avrupa’da 25 milyon insan ölmüştür. 1907’de yurdumuzda veba salgınında 120 bin kişi hayatını kaybetmiştir. ( Veba)

Sıçanlar, yiyecek ve içeceklerin üzerine idrarlarını bırakırlar.İdrarlarında bulunan bir mikrop, yiyeceklerle insanlara geçerek hastalık yapar.Hastanın ateşi yükselir, dalağı şişer, Kuduz fare tarafından ısırılan insan ve hayvanlar kuduz illetine tutulur. Pis yerlerde dolaştıklarından birçok hastalığı bulaştırırlar. En büyük düşmanları ev ve yaban kedisidir.
Fare Fare
2009-09-30T22:41:31+03:00
1 yılda 500 yavru yapabilioor ama 2 -3 yılda 20 milyon yapıyor dior onu anlaşmıs değilim
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar