Federal

Federal

Federasyon, coğrafi yapılarına göre oluşmuş birden fazla devletin kendi istekleriyle bir araya gelerek dışarıya karşı tek bir siyasal güç olarak görülmeleri ve bu amaçla kurdukları örgütün, kendisini oluşturan devletlerin üzerinde olması; iç işlerinde ise, yine aralarındaki anlaşmaya göre geniş veya dar ölçüde özerk olmaları ile oluşan topluluk.

FEDERAL (inglizce) türkçe anlamı

1. s. federal
2. federe

FEDERAL (türkçe) anlamı

3. bir devletler federasyonuyla ilgili.federasyon durumunda birleşmiş olan.sendikalar
dernekler vb. federasyonunu ilgilendiren.

FEDERAL (türkçe) anlamı

4. Federasyon durumunda birleşmiş olan.
5. 2. anlamı (s). federasyon şeklinde
6. bir federasyona ait
7. birleşik devletlere ait. Federal (s).
8. (A.B.D). merkez hükümetine ait veya sadık
9. Amerikan iç Savaşında birleşme taraftarlarına ait. Federal Bureau of Investigation (ABD). ulusal polis örgütü
10. (FBI). F.
11. 3. anlamı federal. birleşik.

Federal (almanca) ingilizcesi

1. adj. of or pertaining to a form of government in which separate states unite under a central authority while retaining limited powers of government
2. of or pertaining to a central authority in a federation,

Federal İngilizce anlamı ve tanımı

Federal anlamları
    (a.) Consisting or pertaining to such a government
3. as
4. the Federal Constitution
5. a Federal officer.(a.) Pertaining to a league or treaty
6. derived from an agreement or covenant between parties
7. especially between nations
8. constituted by a compact between parties
9. usually governments or their representatives.(noun) See Federalist.(a.) Composed of states or districts which retain only a subordinate and limited sovereignty
10. as the Union of the United States
11. or the Sonderbund of Switzerland.(a.) Friendly or devoted to such a government
12. as
13. the Federal party. see Federalist.
Federal tanım:
Kelime: fed·er·al
14. Söyleniş: 'fe-d(&
15. -)r&
16. l
17. İşlev: adjective
18. Kökeni: Latin foeder-
19. foedus compact
20. league
21. akin to Latin fidere to trust -- more at BIDE
22. 1 archaic : of or relating to a compact or treaty
23. 2 a : formed by a compact between political units that surrender their individual sovereignty to a central authority but retain limited residuary powers of government b : of or constituting a form of government in which power is distributed between a central authority and a number of constituent territorial units c : of or relating to the central government of a federation as distinguished from the governments of the constituent units
24. 3 capitalized : advocating or friendly to the principle of a federal government with strong centralized powers
25. especially : of or relating to the American Federalists
26. 4 often capitalized : of
27. relating to
28. or loyal to the federal government or the Union armies of the U.S. in the American Civil War
29. 5 capitalized : being or belonging to a style of architecture and decoration current in the U.S. following the Revolution
30. - fed·er·al·ly /-d(&
31. -)r&
32. -lE/ adverb
33.
Federal ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Fed
34. Union
35.
Federal ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler
Unitary
36. ,adj. of or pertaining to a form of government in which separate states unite under a central authority while retaining limited powers of government
37. of or pertaining to a central authority in a federationn. federal agent or officer
38. Federalist
39. supporter of federation or federalism
40. member of the Union during the Civil War (U.S. History)adj. federal
41. of or pertaining to a central government based on a union of states
42. belonging to such a government
national,

FEDERAL (türkçe) ingilizcesi

43. adj. of or pertaining to a form of government in which separate states unite under a central authority while retaining limited powers of government
44. of or pertaining to a central authority in a federationn. federal agent or officer
45. Federalist
46. supporter of federation or federalism
47. member of the Union during the Civil War (U.S. History)adj. federal
48. of or pertaining to a central government based on a union of states
49. belonging to such a government
50. national

Federal (ingilizce) fransızcası

1. adj. fédéral
2. du pouvoir fédéral
3. central

Federal (ingilizce) almancası

1. adj. Bundes-
2. föderativ
3. bundesweit

Federal (ingilizce) italyancası

1. agg. federale
2. confederale
3. (am
4. Pol) federalistas. agente federale
5. funzionario federale
6. federalista
7. sostenitore del federalismo
8. membro dell'Unione durante la guerra civile americana

Federal (ingilizce) ispanyolcası

1. adj. federal

Federal (ingilizce) portekizcesi

1. adj. federal
2. central
3. do governo central

Federal (ingilizce) flemenkcesi

1. bn. van centraal bestuur
2. centraal
3. federaalzn. regeringsambtenaar
4. Federalist
5. iemand die de Federalistische Partij steunt
6. lid van de Unie gedurende de Burgeroorlog (V.S. Geschiedenis)
Federal ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Federasyon

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Federal maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar