Festival

Festival

Festival, genellikle yerel bir topluluk tarafından belirlenmiş ve geleneksel olmuş gün ve tarihlerde kutlanan, yapıldığı yörenin imgesi hâline gelmiş etkinlikler bütünüdür. Festival kelimesi Latince festa kelimesinden gelir.

FESTIVAL (fransızca) türkçe anlamı

1. [le] festival
2. şenlik

FESTIVAL (inglizce) türkçe anlamı

3. i. bayram
4. yortu
5. festival
6. şenlik
7. s. festival ile ilgili
8. festival

FESTIVAL (türkçe) anlamı

9. dönemi
10. yapıldığı çevre
11. katılanların sayısı ya da niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
12. düzensiz toplantı
13. curcuna
14. ve tiy. belli bir sanat dalında oyun ve filmlerin sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül ya da derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal ya da uluslararası gösteri dizisi
15. şenlik
bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri.

FESTIVAL (türkçe) anlamı

16. Dönemi
17. yapıldığı çevre
18. katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi. Belli bir sanat dalında oyun ve filmlerin sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül veya derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal veya uluslararası gösteri dizisi
19. şenlik. Bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri
20. şenlik. Düzensiz toplantı
21. curcuna:İlk bakışta festivale benzer bir durum göremedi.- A. İlhan.
22. 2. anlamı (i). bayram
23. yortu
24. festival
25. şenlik.,festival.
26. 3. anlamı şenlik. festival.

Festival (almanca) ingilizcesi

n. festival,

Festival (fransızca) ingilizcesi

1. (m) n. festival
2. celebration
3. fete
4. gala,

Festival İngilizce anlamı ve tanımı

Festival anlamları
    (a.) Pertaining to a fest
5. festive
6. festal
7. appropriate to a festival
8. joyous
9. mirthful.
Festival tanım:
Kelime: fes·ti·val
10. Söyleniş: 'fes-t&
11. -v&
12. l
13. İşlev: adjective
14. Kökeni: Middle English
15. from Middle French
16. from Latin festivus festive
17. : of
18. relating to
19. appropriate to
20. or set apart as a festival
21.
Festival ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Fete
22. ,n. holiday
23. celebration
24. carnival
25. adj. celebratory
26. merry
27. pertaining to a celebration
28. n. holiday
festive celebration,

FESTIVAL (türkçe) ingilizcesi

29. n. holiday
30. celebration
31. carnival
32. adj. celebratory
33. merry
34. pertaining to a celebration
35. n. holiday
36. festive celebration,

Festival (almanca) fransızcası

1. n. festival (m)

Festival (fransızca) almancası

1. n. festival
2. festspiele

Festival (fransızca) italyancası

1. (événement) festival (m)

Festival (fransızca) ispanyolcası

1. (événement) festival (m)

Festival (fransızca) portekizcesi

1. (événement) festival (m)

Festival (fransızca) flemenkcesi

1. (événement) festival (n)
thumb Festival, genellikle yerel bir topluluk tarafından belirlenmiş ve geleneksel olmuş gün ve tarihlerde kutlanan, yapıldığı yörenin imgesi hâline gelmiş etkinlikler bütünüdür. Festival kelimesi Latince ``festa`` kelimesinden gelir. İlk kez 1200`lü yılların başında kullanıma girmiş ve yerleşmiştir. Festivaller genelde doyasıya yemeklerin yendiği, çevrenin en güzel şekilde süslenip, temizlendiği olgulardır.Dinlerde festivallerBirçok kültürde festivaller tanrı veya tanrıların huzurunda duruştur. Festivallerin insanlara Tanrı tarafından verildiğine inanılır ve kutsal kabul edilir.

Hıristiyanlıkta festivallerHıristiyanlığın özünde;olmak üzere iki ana festival vardır. Bunun yanında Katolik, Doğu Ortodoks ve Angelikan mezheplerinde sayısız küçük festival vardır.

Eski Mısır`da festivallerBirçok Mısır festivali dinî kökenlidir ve şaşaası ile dikkat çeker. Heryıl Firavun`un herhangi özel bir gününü anmak için büyük festivaller düzenlenir ve özellikle eğer Firavun hükümdarlığının otuzuncu yılına ulaşırsa halka hiç bir masraftan kaçınılmaz, her türlü ikram yapılırdı.İslâm`da festivallerİslâm`da festival adı altında kutlamalr yapılmaz. İslâm kültüründe festivaller bayram adı ile anılır. İslâm inancında;olmak üzere iki dinî festival düzenlenir. Bu dinî bayramlar insanların en güzel ibadet,kulluk ettiği zamanlardır

Diğer festivallerFestivaller dinî yönlerinin yanısıra, dinden tamamen ayrı insanların eğlence için kendilerinin oluşturduğu eğlencelerde olabilir. Dünyada en yaygın olarak kutlanan festivallerden birisi de mevsim festivalleridir. Özellikle Nevruz`da olduğu gibi ilkbaharın kutlanmasına benzer olarak birçok kültürde kışın gelişi, beklenen yağmurun yağması gibi etmenlerle de festivaller düzenlenmektedir.

Türkiye`de tüm bunların haricinde yörelere has ürünlerin ad sahipliğini yaptığı, sadece ekonomik kazanç ve tanıtım sağlaması amacıyla da festivaller düzenlenir. Karpuz Festivali, Kiraz Festivali gibi. Günümüzde birçok yaylâ kendi festivallerine ev sahipliği yapar. Türkçe`de festivaller Şenlik olarak da adlandırılır.LinklerKaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Festival maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar