FEYIZ (türkçe) anlamı

1. 1 . Verimlilik
2. gürlük
3. ongunluk
4. bereket
5. 2 . Artma
6. çoğalma
7. 3 . İlerleme
8. kültürel gelişme
9. olgunluk
10. Bu hayırlı teşebbüsün doğu vilayetlerimiz gençliğine bahşedeceği feyiz Cumhuriyet hükûmeti için ne mutlu eser olacaktır.- Atatürk.
11. 4 . Manevi haz
12. mutluluk
13. iç huzuru.

FEYIZ (türkçe) anlamı

14. bilim
15. bilgi
16. verimlilik
17. gürlük
18. ongunluk
19. ilerleme
20. olgunlaşma
21. olgunluk

FEYIZ (türkçe) ingilizcesi

1. see feyz.,

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Bayramiyye

  BAYRAMİYYE Evliyanın büyüklerinden Hacı Bayram-ı Veli'nin ve talebelerinin tasavvufta takib ettikleri yol, tarikat. Hacı Bayram-ı Veli, hocası Hamidüddin-i Aksarayi (Somuncu Baba) hazretleriyle bir bayram günü tanışmıştı. Bu sebeple hocası ona "Bayram" lakabını verdi. Daha sonra ...

  Bereket

  Bereket aşağıdaki anlamlara geliyor olabilir;

  Ruh

  Ruh İnsanda, aklın erdiği bilgileri anlayan, his (duygu) organlarından beyne gelen duyguları alan, bedendeki bütün kuvvetleri, hareketleri idare eden, kullanan ve kendisi parçalanmayan bir cevher, varlık. İnsanların duygu organları ve hareket sinirleri, kalp ismindeki bir kuvvetin ...