Feyiz

FEYIZ (türkçe) anlamı

1. 1 . Verimlilik
2. gürlük
3. ongunluk
4. bereket
5. 2 . Artma
6. çoğalma
7. 3 . İlerleme
8. kültürel gelişme
9. olgunluk
10. Bu hayırlı teşebbüsün doğu vilayetlerimiz gençliğine bahşedeceği feyiz Cumhuriyet hükûmeti için ne mutlu eser olacaktır.- Atatürk.
11. 4 . Manevi haz
12. mutluluk
13. iç huzuru.

FEYIZ (türkçe) anlamı

14. bilim
15. bilgi
16. verimlilik
17. gürlük
18. ongunluk
19. ilerleme
20. olgunlaşma
21. olgunluk

FEYIZ (türkçe) ingilizcesi

1. see feyz.,
Önceki Paylaşımlar