Film

Alm. Film (m), Fr. Film (m), İng. Film. Fotoğrafçılık, sinema, röntgen ve radyografide görüntüyü tesbit etmeye yarayan yarı saydam plastik şerit. Esâsını bir plastik şerit üzerine emilsüyon hâlinde sürülüp kurutulmuş ince, ışığa duyarlı bir tabaka teşkil eder.

FILM (inglizce) türkçe anlamı

1. f. filme çekmek
2. ince bir tabaka ile kaplamak
3. kaplamak (zar vb.)
4. film çekmek
5. i. ince tabaka
6. zar
7. film
8. lif
9. ölünün gözündeki donukluk

FILM (türkçe) anlamı

10. Fotoğrafçılıkta
11. radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan
12. selülozdan
13. saydam
14. bükülebilir şerit. Sinemacılıkta
15. bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Sinema makinesiyle gösterilen eser. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.
16. 2. anlamı (i).
17. (f). zar
18. ince örtü
19. ince tabaka
20. ince tel
21. lif
22. (f). zar veya ince bir örtü ile kaplamak
23. zar bağlamak. filminess (i). zarla veya ince bir tabaka ile kaplı olma. filmy (s). zarlı
24. ince bir tabaka ile kaplı.,film,xyz film ol/film çek.
25. 3. anlamı ince tabaka. ince örtü. ince deri. zar. film. film çekmek. filme almak.
26. 4. film.

FILM (türkçe) anlamı

27. fotoğrafçılıkta
28. radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan
29. selülozdan
30. saydam
31. bükülebilir şerit
32. camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.
33. sinemacılıkta bir oyunun bütününü taşıyan şerit ya da şeritlerin tümü.
34. sinema makinesiyle gösterilen yapıt.
1. n. thin coating
2. thin layer
3. membrane
4. thin flexible material coated with light sensitive emulsion (Photography)
5. motion picture
6. movie
7. material on which motion pictures are recorded
8. v. cover with a thin layer
9. be covered with a thin layer
10. record a motion picture
11. n. film
12. thin flexible material coated with light sensitive emulsion (Photography)
13. motion picture
14. movie
15. film
16. material on which motion pictures are recorded
17. camera film
strip of photographic material used to take photographs which a camera,

FILM (türkçe) ingilizcesi

18. n. thin coating
19. thin layer
20. membrane
21. thin flexible material coated with light sensitive emulsion (Photography)
22. motion picture
23. movie
24. material on which motion pictures are recorded
25. v. cover with a thin layer
26. be covered with a thin layer
27. record a motion picture
28. n. film
29. thin flexible material coated with light sensitive emulsion (Photography)
30. motion picture
31. movie
32. film
33. material on which motion pictures are recorded
34. camera film
strip of photographic material used to take photographs which a camera,

Film (almanca) ingilizcesi

35. v. cover with a thin layer
36. be covered with a thin layer
record a motion picture,

Film (fransızca) ingilizcesi

37. (m) n. film
38. picture
39. movie
40. moving picture
41. cinema
42. motion picture,

Film İngilizce anlamı ve tanımı

Film anlamları
  (noun) A thin skin
43. a pellicle
44. a membranous covering
45. causing opacity
46. hence
47. any thin
48. slight covering.(v. t.) To cover with a thin skin or pellicle.(noun) A slender thread
49. as that of a cobweb.(noun) The layer
50. usually of gelatin or collodion
51. containing the sensitive salts of photographic plates
52. also
53. the flexible sheet of celluloid or the like on which this layer is sometimes mounted.
Film tanım:
Kelime: film
54. Söyleniş: 'film
55. Southern also 'fi(&
56. )m
57. İşlev: noun
58. Usage: often attributive
59. Kökeni: Middle English filme
60. from Old English filmen
61. akin to Greek pelma sole of the foot
62. Old English fell skin -- more at FELL
63. 1 a : a thin skin or membranous covering : PELLICLE b : an abnormal growth on or in the eye
64. 2 : a thin covering or coating film of ice>
65. 3 a : an exceedingly thin layer : LAMINA b (1) : a thin flexible transparent sheet (as of plastic) used especially as a wrapping (2) : such a sheet of cellulose acetate or nitrocellulose coated with a radiation-sensitive emulsion for taking photographs
66. 4 : MOTION PICTURE
67.
Film ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Celluloid
68. Flick
69. Motion picture
70. Movie
71. Moving picture
72. Pic
73. Picture
74. Shoot
75. Take
76.

Film (ingilizce) fransızcası

1. n. film
2. pellicule
3. pellicule (photo
4. ciné)
5. couche
6. film protecteur
7. v. filmer
8. tourner
9. couvrir
10. se couvrir
11. être photogénique

Film (fransızca) almancası

1. n. film
2. kinofilm
3. spielfilm
4. streifen

Film (fransızca) italyancası

1. 1. (cinématographie) film (m)
2. 2. (photographie) pellicola (f)

Film (fransızca) ispanyolcası

1. 1. (cinématographie) película (f)
2. filme (m)
3. film (m)
4. 2. (photographie) película (f)

Film (fransızca) portekizcesi

1. 1. (cinématographie) filme (m)
2. fita (f)
3. 2. (photographie) filme (m)

Film (fransızca) flemenkcesi

1. 1. (cinématographie) film (m)
2. speelfilm (m)
3. 2. (photographie) film (m)
Film ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa:

Sözlük anlamı

Dilimize İngilizce'den gelmiştir.

 1. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.
 2. Sinemacılıkta, bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.
 3. Sinema makinesiyle gösterilen eser.
 4. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.


Alm. Film (m), Fr. Film (m), İng. Film. Fotoğrafçılık, sinema, röntgen ve radyografide görüntüyü tesbit etmeye yarayan yarı saydam plastik şerit. Esâsını bir plastik şerit üzerine emilsüyon hâlinde sürülüp kurutulmuş ince, ışığa duyarlı bir tabaka teşkil eder.

Fotoğrafçılığın başladığı ilk yıllarda, plastik şerit yerine cam kullanılırdı. Sonradan eğilip bükülebilen “nitroselüloz”dan yapılmış filmler kullanılmaya başlandı. Fakat bunlar yanıcı olduğundan, terk edilip, yanıcı olmayan, esnekliğini uzun zaman muhâfaza eden ve yıkama işlemleri sırasında boyutları değişmeyen “asetilselüloz” esaslı filmler yapıldı. Işığa duyarlı tabakayı meydana getiren emülsiyonun esâsını, ışık görünce değişen gümüş tuzları(gümüş klorür, gümüş iyodür, gümüş bromür) teşkil eder. İlk zamanlar gümüş tuzları kolodyum denilen çözelti içine çöktürülerek plastik film şeridinin üzerine sürülürdü. Kolodyum kuruyunca, filmin banyo işlemini zorlaştırdığından, bunun yerine jelatin kullanılmaya başlandı. Gümüş tuzları jelatin içinde billur veya tanecikler hâlinde yayılmış hâldedir. Jelatin çözeltisine, gümüş nitrat ve sodyum veya potasyum tuzlarını katmak sûretiyle elde edilen emülsiyon, filmin üzerine bir yarıktan geçirilerek yayılır. Soğutulduğunda jelatin kuruyarak sertleşir. Meydana gelen kaplama tabakasının kalınlığı onda bir milimetre kadardır. Röntgen filmlerinin iki yüzü de kalın bir tabakayla kaplanır. Renkli fotoğraf filmleri kat kat değişik gâyeleri için tabakalarla kaplanırlar. Eni ve boyu çok büyük olan film topları istenilen en ve boyda kesilerek makaralara sarılır. Sinema filmleri gibi kabın da kenarlarına delik açılır.

Film üzerindeki jelatinli tabakaya ışık düşünce burada bulunan gümüş tuzları, gümüşe veya tabakanın diğer maddeleriyle reaksiyona girebilen bir halojene dönüşür. Meydana gelen gümüş çok az olduğundan görüntü gizlidir.

Bu gizli görüntü developman işlemiyle ( Fotoğraf ve Fotoğrafçılık) belirgin hâle getirilir. Bu işlemin temelini gümüş tuzlarını gümüşe dönüştüren kimyâsal maddeler meydana getirir. Işık görmüş gümüş tuzları tânecikleri, bu kimyâsal maddelerden daha çabuk etkilenerek gümüşe dönüşür. Işık görmemişler ise bu maddelerden etkilenmezler. Görüntüdeki ara tonlar, tâneciklerin bir kısmının etkilenip, bir kısmının etkilenmemesinden ileri gelir. Görüntüler bu yüzden tâneli bir yapıya sâhiptir. Tânecikler ne kadar büyükse, resmin tâneli yapısı da o kadar belirgin hâle gelir. Ayrıntıları görüntülemek güçleşir.

Filmlerin duyarlılığını ölçmek için DIN ve ASA olmak üzere iki sistem kullanılır. Az duyarlı yavaş filmler küçük sayılarla, çok duyarlı hızlı filmler ise büyük sayılarla belirtilir. ASA sisteminde duyarlık iki katına çıkınca, sayı da iki katına çıkar. DIN sisteminde ise duyarlıktaki artış sayıya 3 eklenerek belirtilir.

Renkli filmlerde mâvi, yeşil, kırmızı ışıklara duyarlı kat kat tabakalar bulunur. Diğer renkler bu tabakaların etkilenme derecelerine göre tesbit edilirler. Bu tabakalarda gümüş tuzları yanında renk maddeleri de bulunur. Siyâh-beyaz filmlerde görüntüyü gümüş meydana getirdiği hâlde, renkli filmlerde gümüş temizlenerek atılır. Görüntüyü ise developman işlemi için katılan kimyâsal maddelerin yükseltgenmiş hâlinin renk maddeleriyle reaksiyona girmesi meydana getirir. Doğrudan pozitif görüntü veren renkli filmlerin yapısı aynıdır. Farklılık, banyo işlemlerinden ileri gelir.

Târihçesi: Filmin kimyâsal esâsı 1787’de Alman Johann Heinrich Schulze tarafından keşfedilmiştir. Schulze, tebeşir ve gümüş nitrat karışımını bir cam şişe üzerine sürmüş ve bir kısmını kapatarak güneşte bırakmıştır. Üstü kapanmayan kısmın güneş ışığı ile siyaha döndüğünü belirlemiştir.

1840’ta İngiliz William Henry Fox Talbot, gümüş iyot ile kaplanmış bir kâğıttan negatif ve pozitif kısımlar elde edileceğini göstermiştir. Yarım dakikalık bir ışıkta kalmadan sonra, negatif gallik asit ve gümüş nitratlı banyodan geçirilmekteydi. Işık görmeyen gümüş iyodun sodyum tiosulfate veya hipoya geçmesiyle resim tesbit edilebiliyordu. 1847’de Fransız Niepce de Saint-Victor, ışığa hassas maddeleri toplayıp cama sürerek daha ileri gelişme sağladı. İngiliz Frederick Scott Archer, 1851’de kolodyum ve banyo için pirogallik asit kullandı. Kolodyumu kullanmadan hemen önce cama sürülmesi ve yaş olarak banyodan geçirilmesi önemli bir zorluk çıkarmaktaydı. Ancak bu yolla binlerce resim elde edilmiştir.

Modern film 1870’te jelatin emülsiyonun kullanılmasıyla başladı. Bu madde ışığa hassas gümüşü alta bağlıyor ve ışığa hassaslığı artırıyordu. Kullanımdan önce sürülebilmesi ve resmi negatifte uzun zaman tutup, banyoyu istenilen zamanda yapma imkânı vermesi çok büyük kolaylık sağlıyordu.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Film Noir

  Kara film (Fransızca: film noir), öncelikle, kahramanlarını çürümüş ve itici algılanabilecek bir dünyanın içine yerleştiren Hollywood suç filmlerini tanımlamak için kullanılan bir sinema terimidir. Hollywood'un klasik kara film dönemi, 1940'ların başından 1950'lerin sonuna ...

  Film Yapımcısı

  Film yapımcısı, bir filmin yapımını üstlenen kimsedir. Bir film yapımcısı, filmi başlatır, kordine eder, gidişatını izler, filmin bütçesine göre personeli, dağıtımı, vs. ayarlar.

  Iki Film Birden

  Eskiden Türk sinemalarında da yurtdışında olduğu gibi bir B Movie, ardından asıl tanıtımı yapılan film yayınlanırdı. Ancak ilerleyen dönemlerde bu uygulama normal filmler gösteren sinemalarda ortadan kalktı. Sadece porno/erotik film gösteren sinemalar bu uygulamaya devam etti.

  Yarı Belgesel Film

  Yarı belgesel film, ( İngilizce: Docudrama ) belgesel tarzda yapılan radyo ve televizyon programcılığı olmakla birlikte, özellikle tiyatrolarda gerçek tarihsel olayların sahnelendiği, dramatize edildiği canlandırmalardır.

  Kısa Metrajlı Film

  Kısa film ya da kısa metrajlı film, uzun metrajlı filmler kadar uzun olmayan filmlerdir. Tanımı üzerinde bir uzlaşma ve kesin olarak çizilmiş sınırları yoktur.

  Uluslararası İstanbul Film Festivali

  Uluslararası İstanbul Film Festivali Türkiye'de sinemanın gelişimini destekleyerek, nitelikli filmlerin ticari dağıtımını teşvik etmek ve Türk sinemasının uluslararası düzeyde tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkan Uluslararası İstanbul Film Festivali, ilk kez 1982 ...

  Cannes Film Festivali

  Cannes Film Festivali (Fransızca: le Festival international du film de Cannes veya kısaca le Festival de Cannes), Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde düzenlenen uluslararası film festivalidir.

  Özen Film

  Film dağıtım şirketi olarak Özenfilm 1942 yılında kuruldu. Castle Rock International'in ve Corolco'nun Distiribütörlüğünü yapmıştır. 20th century Fox, Summit Entertainment tek Türkiye distiribütörüdür.

  Altın Portakal Film Şenliği

  ALTIN PORTAKAL FİLM ŞENLİĞİ Alm. Film Festival für goldene Orange, Fr. Festival de film de l'orange d'or, İng. The Golden Orange Film Festival, Türk sinemasının en iyi filmlerinin yarıştığı, en uzun ömürlü film şenliği. Antalya Belediyesi tarafından organize edilir. Şenlik, ...

  Antalya Altın Portakal Film Festivali

  Altın Portakal, Antalya'da verilmekte olan Türkiye'nin en önemli sinema ödülü.1950’li yıların ortalarında tarihi Aspendos Tiyatrosu’nda düzenlenmeye başlayan konserler ve tiyatrolar Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin temel taşını oluşturur. Halkın yoğun ilgi ...

  Fida Film

  Sinema reklamcılığını 1965 yılından bugüne 40 yıldır sektörün lider kuruluşu olarak sürdüren Fida Film seçkin hedef kitleye en etkin ve efektif ulaşım araçlarından biri olmuştur. Sinema sektörü ile reklam ajansları ve reklamverenler arasında bir köprü görevini yürüten ...

  Film Yönetmenleri Derneği

  Film Yönetmenleri Derneği 24 Kasım 1988 yılında 11 kurucu üye tarafından kuruldu. Kurucu üyeler şu isimlerden oluşmuştur.Atıf Yılmaz Batıbeki, Osman F.

  Erler Film

  Erler Film, 1960 yılında tanınmış yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu tarafından İstanbul'da kurulmuş bir film yapım şirketidir. Günümüzde İstanbul, Beykoz'da bulunan şirket Türkiye'deki en eski yapım şirketi olup, günümüzde hala aktif durumdadır. 1960'lı ve 1970'li ...

  Film Yönetmeni

  Yönetmen, aslında herhangi bir kuruluş veya oluşumu yöneten kimsedir. Fakat bugün genel anlamda yönetmen ile tiyatro ve sinema yönetmenleri kastedilir. Bir tiyatro veya film yönetmeni, Türk Dil Kurumu tanımına göre: oyunlarda "oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, ...