Finans

Finans kelimesinin birkaç tanımı vardır: Finans; ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerdir. Kişilerin veya kurumların maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleridir.

FINANS (türkçe) anlamı

1. 1 . Para
2. mal
3. 2 . Mali işler.

FINANS (türkçe) anlamı

4. para ve parayı temel alan araçlar ve özellikle taşınır değerleri konu edinen mesleklerin tümü.
5. bireylere
6. işletmelere ait anavarlıkları
7. devlet gelirlerini yönetme bilimi.

FINANS (türkçe) ingilizcesi

1. n. finance
2. money management (including investment
3. banking
4. etc)
5. science of money management,

FINANS (türkçe) fransızcası

1. finance [la]

FINANS (türkçe) almancası

1. Finanz
Finans, kişilerin veya kurumların maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleriyle ilgili bir kavramdır. İşletme ve ekonominin ortak altdalıdır.
Önceki Paylaşımlar