Forsa

Forsa; Ömer Seyfettin'e ait kitap

FORSA (türkçe) anlamı

1. Buharlı gemilerin icadından evvel yelkenli gemilerde kürek çekmeğe mahkum harp esirleri. Bunlar
2. kaçmamaları için birer ayakları güvertelere çakılı bulunurlardı. Ayaklarından bağlı olmaları münasebetiyle bunlara payzen namı da verilirdi. Bununla birlikte payzen tabiri
3. daha çok cürüm ve cinayet erbabından küreğe mahkum olanlar hakkında kullanılırdı. Harp esirlerinin gençleri ve çocukları
4. saraylara ve acemi olanları kışlalarına verilir
5. yirmi yaşından yukarı olanları da küreğe konulmak üzere tersaneye gönderilirdi. Gemilerde harp esirlerine kürek çektirmek âdeti 15 ve 16. yüzyıllarda çok revaç bulmuştu. Venedik
6. Ceneviz
7. Barselona
8. Cezayir
9. Malta ve Osmanlı kaptanları
10. harp esirlerine
11. hatta mensub oldukları milletlere karşı vuku bulan muharebelerde bile zorla kürek çektirerek
12. bu tarik ile harbi kazanmağa çalışırlardı. (O.T.D.S.)

FORSA (türkçe) anlamı

13. gemilerde kürek çeken tutsak ya da hükümlü kimse.

FORSA (türkçe) ingilizcesi

1. [Forsa]n. streamer
2. n. galley slave,

FORSA (türkçe) fransızcası

1. forçat [le]
Forsa; Ömer Seyfettin`e ait kitap

Forsa; Osmanlı Donanması`ında askeri sınıf }

Forsa

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Forsa maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar