Forum

Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara denir.

FORUM (almanca) türkçe anlamı

1. i. celse (n)

FORUM (fransızca) türkçe anlamı

2. [le] forum
3. toplutartışma

FORUM (inglizce) türkçe anlamı

4. i. forum
5. oturum
6. toplantı
7. mahkeme
8. pazar yeri (eski roma)

FORUM (türkçe) anlamı

9. eski romalılar zamanında
10. roma'da ve diğer kentlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan
11. agora
12. toplu tartışma.
kamuoyuna açılma alanı.

FORUM (türkçe) anlamı

13. Eski Romalılar zamanında
14. Roma'da ve diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan. Dinleyici durumunda olanların da söz alabildikleri belli bir konu üzerinde düzenlenmiş toplantı. Bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı. Tartışma alanı.
15. 2. anlamı (i). eski Romada pazar yeri veya meydan
16. forum
17. mahkeme.,forum/meydan.
18. 3. anlamı forum.

Forum (almanca) ingilizcesi

1. n. city square or market
2. place of assembly
3. place for conducting official business (in ancient Rome)
4. court
5. place where discussions are held
message board on the Internet focused on a particular subject (Computers),

Forum (fransızca) ingilizcesi

6. (m) n. forum
7. city square or market
8. place of assembly
9. place for conducting official business (in ancient Rome)
10. court
11. place where discussions are held,

Forum İngilizce anlamı ve tanımı

Forum anlamları
    (noun) A market place or public place in Rome
12. where causes were judicially tried
13. and orations delivered to the people.(noun) A tribunal
14. a court
15. an assembly empowered to hear and decide causes.
Forum tanım:
Kelime: fo·rum
16. Söyleniş: 'fOr-&
17. m
18. 'for-
19. İşlev: noun
20. Türleri: plural forums also fo·ra /-&
21. /
22. Kökeni: Latin
23. akin to Latin foris outside
24. fores door -- more at DOOR
25. 1 a : the marketplace or public place of an ancient Roman city forming the center of judicial and public business b : a public meeting place for open discussion c : a medium (as a newspaper) of open discussion or expression of ideas
26. 2 : a judicial body or assembly : COURT
27. 3 a : a public meeting or lecture involving audience discussion b : a program (as on radio or television) involving discussion of a problem usually by several authorities
28.
Forum ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Agora
29. Assembly
30. ,n. city square or market
31. place of assembly
32. place for conducting official business (in ancient Rome)
33. court
34. place where discussions are held
35. message board on the Internet focused on a particular subject (Computers)
36. n. forum
37. city square or market
38. place of assembly
39. place for conducting official business (in ancient Rome)
40. court
41. place where discussions are held
42. message board on the Internet focused on a particular subject (Computers)
43. n. forum
44. city square or market
45. place of assembly
46. place for conducting official business (in ancient Rome)
47. court
place where discussions are held,

FORUM (türkçe) ingilizcesi

48. n. city square or market
49. place of assembly
50. place for conducting official business (in ancient Rome)
51. court
52. place where discussions are held
53. message board on the Internet focused on a particular subject (Computers)
54. n. forum
55. city square or market
56. place of assembly
57. place for conducting official business (in ancient Rome)
58. court
59. place where discussions are held
60. message board on the Internet focused on a particular subject (Computers)
61. n. forum
62. city square or market
63. place of assembly
64. place for conducting official business (in ancient Rome)
65. court
66. place where discussions are held,

Forum (almanca) fransızcası

1. n. cercle (m)
2. forum (m)

Forum (fransızca) almancası

1. n. forum

Forum (fransızca) italyancası

1. (histoire) forum {invariable}

Forum (fransızca) ispanyolcası

1. (histoire) foro (m)

Forum (fransızca) portekizcesi

1. (histoire) fórum (m)
2. foro (m)

Forum (fransızca) flemenkcesi

1. (histoire) forum (n)
Forum, ülkenin günlük meselelerinin tartışıldığı toplantı. Demokrasi ile idare edilen memleketlerde milletin büyük kısmını ilgilendiren meselelerde, bu hususta ihtisas sahibi kimseler görüşlerini millet önünde (TRT vs.) açıklar. Neticede belli bir sonuca varılır. Forumda, forumu yöneten, idare eden ve foruma katılanlar bulunur. Salonda yapılıyorsa dinleyiciler vardır. Eski çağlarda, Roma halkı bir araya gelerek, kendilerini ilgilendiren işleri etrafı duvarlarla çevrili bir meydanda konuşurlardı. Buralara da forum denirdi.

Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat, forumun süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu durumda panelden sonra forum yapılacağı konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdır.

Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar. Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir.

Esasen forumdan amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.

Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir. Sorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimî bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır.

Bağlantılı

  • Açık oturum
  • Bilgi şöleni veya Sempozyum
  • Konferans
  • Münazara
  • Panel
  • Seminer
Önceki Paylaşımlar