Furkan

Furkan aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

FURKAN (türkçe) anlamı

1. Hak ile bâtılı birbirinden ayıran. İyi ile kötüyü
2. doğru ile yanlışı farkedip ayıran.
3. Kur'an-ı Kerim.
4. Kur'an-ı Kerim'in 25. suresinin ismi.(Furkan
5. ayırmak
6. ayırd etmek mânalarından masdardır. Ekseriyetle fark ma'kulâtta
7. tefrik mahsusatta kullanılır. Sonra furkan
8. fârık veya mefruk mânasına da gelir. Bu suretle mühim davaları hall ü fasleden kat'i bürhanlara
9. mu'cizelere furkan ıtlak olunur. Bu mâna ile Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de El-Furkan'dır. E.T.)

FURKAN (türkçe) anlamı

10. (Arapça) Erkek ismi - Hakkı
11. batıldan
12. doğruyu yanlıştan ayırma
13. tefrik
Furkan aşağıdaki anlamlara gelmektedir: *İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an'ın bir ismi. *Kur'an'daki bir sure: Furkan Suresi. *Bir erkek ismi. Arapça'nın "Fark" kelimesinden.

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Furkan maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar