Gafil

GAFIL (türkçe) anlamı

1. Dikkatsiz
2. iyi düşünmeyen
3. uyanık olmayan. Haberi olmayan
4. ihtiyatsız
5. başına geleceği önceden düşünmeyen. Allah'ı unutan. Kendi gayr-ı meşru zevkine dalan. (Günde bir taşı binâ-yı ömrümün düştü yere,Can yatar gafil
6. binası oldu viran bîhaber. (Niyazi-i Mısrî)

GAFIL (türkçe) anlamı

7. çevresindeki gerçekleri görmeyen
8. sezmeyen
9. aymaz (kimse).
10. geleceğini
11. ilersini düşünmeyen
12. önemsemeyen

GAFIL (türkçe) ingilizcesi

1. adj. unwary
2. unguarded
3. incautious
4. remiss
5. unprovided
6. careless

GAFIL (türkçe) almancası

1. sorglos
2. unvorsichtig
Önceki Paylaşımlar