Galile

Antik Filistin'in kuzey bölgesi. Ürdün Nehri'nin batısında kalır. Genellikle Hz. İsa dönemi ile bağlantılı konularda bahsi geçer. Modern İsrail'in kuzeyindedir. İsrail topraklarının üçte birine tekabül eder. Yukarı Galile, Aşağı Galile ve Batı Galile olmak üzere üç bölgeye ayrılır.

GALILE (türkçe) ingilizcesi
1. n. Galilein. gal
2. girl or woman (Slang),
Galile ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Galile veya Celile antik Filistin'in kuzey bölgesi. Ürdün Nehri'nin batısında kalır. Genellikle Hz. İsa dönemi ile bağlantılı konularda bahsi geçer. Modern İsrail'in kuzeyindedir. İsrail topraklarının üçte birine tekabül eder. Yukarı Galile, Aşağı Galile ve Batı Galile olmak üzere üç bölgeye ayrılır.

Ayrıca Galileo Galilei

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Galile

  Antik Filistin'in kuzey bölgesi. Ürdün Nehri'nin batısında kalır. Genellikle Hz. İsa dönemi ile bağlantılı konularda bahsi geçer. Modern İsrail'in kuzeyindedir. İsrail topraklarının üçte birine tekabül eder. Yukarı Galile, Aşağı Galile ve Batı Galile olmak üzere üç ...

  Galile Dürbünü

  Galile dürbünü, Astronom ve İtalyan fizikçisi olan Galile'nin icat ettiği dürbün uzak ve yakın olmak üzere iki tane mercekten oluşmuştur.

  Galile Teleskobu

  Galile dürbünü, Astronom ve İtalyan fizikçisi olan Galile'nin icat ettiği dürbün uzak ve yakın olmak üzere iki tane mercekten oluşmuştur. Galile bu dürbünü askeriyede ve denizcilikte kulanılmasının yararlı olacağını düşünmüştür.

  Galile (anlam Ayrım)

  Galileo Galilei, gökbilimci

  Galile (anlam Ayrımı)

  Galileo Galilei, gökbilimci

  Galilee

  Celile, Antik Filistin'in kuzey bölgesi. Şeria (Ürdün) Nehri'nin batısında kalır.

  Tinsel

  Özdek, bilinçten bağımsız olarak var olan her şey. Bilincin dışında ve ondan bağımısız olarak var olan her şey Özdek`tir. Bu anlamda özdek, Nesnel gerçek (Objektif realite) olarak tanımlanır.

  Uydu

  Güneş sistemindeki gezegenlerin etrafında gezegenden ayrılmadan dönen gök cismi. Uyduya peyk ismi de verilmektedir. Başlıca iki çeşit uydu veya peyk vardır. Bunlardan birincisi tabii uydudur. Bunun en güzel örneği dünyanın uydusu olan ay’dır. İkincisi ise sun’i uydudur.

  Engizisyon

  Engizisyon (Latince:inquisitio, soruşturma), Katolik Kilisesine bağlı bir mahkeme sistem idi. Gerek kararları, gerek siyası ve dini erki nedeniyle üç büyük engizisyon adından çok söz ettirdi.

  Aforoz

  AFOROZ Bir hıristiyanı kilise topluluğu dışında bırakan ve kilise tarafından konulan yasak verilen isim.

  Dünya

  Dünya, Güneş Sisteminde bir gezegen. Çapı 12.756km, kütlesi 5,97x1024 kg’dir. Güneş’e uzaklığı 149.597.890 km’dir. Güneş’in etrafında 365,25, kendi etrafında ise 1 günde döner. Ortalama yüzey sıcaklığı 15 derecedir.

  Astronomi

  Astronomi (Yunanca: astron "yıldız" ve nomos "yasa"), Gökbilim olarak da bilinir, bütün gökcisimlerinin ve evrende dağılmış olan yıldızlararası maddenin kökenini, evrimini, bileşimini, uzaklığını ve hareketini inceleyen bilim. Gökcisimlerinin ve evreni oluşturan maddenin ...