Garb

Garb Alm. West, Fr. Decident, ovest, İng. West. Bir şeyin sınırı ve kenarı; bittiği, kaybolduğu yer manasına gelen Arapça kelime. Güneşin battığı yön anlamında kullanılır. Güneşin battığı yer anlamında da bu kelimeden türemiş olan “magrib” kelimesi kullanılır. Bu iki kelime “şark” ve “meşrik” kelimelerinin zıddıdır. Önceleri Meke ve Medine şehirlerinin batısında kalan kuzeydoğu Afrika ülkeleri için kullanılırdı. İslam memleketleri genişledikçe “garb”

GARB (inglizce) türkçe anlamı

1. f. giydirmeki. kıyafet
2. kılık
3. özel giysi

GARB (türkçe) anlamı

4. i
5. f kıyafet
6. ustbaş
7. kılık
8. f giy dirmek
9. elbise,xyz giydir.
10. 2. anlamı üst bas. kilik kiyafet.
1.

Garb İngilizce anlamı ve tanımı

Garb anlamları
    (v. t.) To clothe
2. array
3. deck.(noun) The whole dress or suit of clothes worn by any person
4. especially when indicating rank or office
5. as
6. the garb of a clergyman or a judge.(noun) External appearance
7. as expressive of the feelings or character
8. looks
9. fashion or manner
10. as of speech.(noun) A sheaf of grain (wheat
11. unless otherwise specified).(noun) Clothing in general.(noun) Costume
12. fashion
13. as
14. the garb of a gentleman in the 16th century.
Garb tanım:
Kelime: garb
15. Söyleniş: 'gä
16. rb
17. İşlev: noun
18. Kökeni: Middle French or Old Italian
19. Middle French garbe graceful contour
20. grace
21. from Old Italian garbo grace
22. 1 obsolete : FASHION
23. MANNER
24. 2 a : a style of apparel b : outward form : APPEARANCE
25.
Garb ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Apparel
26. Attire
27. Clothe
28. Dress
29. Enclothe
30. Garment
31. Habilitate
32. Raiment
33. Tog
34.
Garb ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler
Discase
35. Disrobe
36. Peel
37. Strip
38. Uncase
39. Unclothe
40. Undress
41. ,n. outfit
42. manner of dress
43. costume
44. clothingv. dress
45. clothe

Garb (ingilizce) fransızcası

1. n. tenue
2. costumev. vêtir

Garb (ingilizce) almancası

1. n. Tracht
2. Gewandv. kleiden
3. einkleiden

Garb (ingilizce) italyancası

1. s. vestito
2. abitov. abbigliare
3. vestire

Garb (ingilizce) ispanyolcası

1. s. atuendov. vestir a

Garb (ingilizce) portekizcesi

1. s. vestimenta
2. uniforme
3. roupav. vestir

Garb (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. dracht
2. kledijww. kleden
Garb Alm. West, Fr. Decident, ovest, İng. West. Bir şeyin sınırı ve kenarı; bittiği, kaybolduğu yer manasına gelen Arapça kelime. Güneşin battığı yön anlamında kullanılır. Güneşin battığı yer anlamında da bu kelimeden türemiş olan “magrib” kelimesi kullanılır. Bu iki kelime “şark” ve “meşrik” kelimelerinin zıddıdır.

Önceleri Meke ve Medine şehirlerinin batısında kalan kuzeydoğu Afrika ülkeleri için kullanılırdı. İslam memleketleri genişledikçe “garb” ve “magrib” kelimelerinin muhtevası da genişledi. Irak, Filistin ve Mısır’ın fethinden sonra, Mısır’ın batısında kalan memleketlere Magrib denildi ki, bugün hala bu yerler Magrib diye zikredilmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarında “garb” gelimesi, sadece “Avrupa” için kullanıldı.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar