Geleneksel Türk Tiyatrosu Ve Modern Türk Tiyatrosu Arasındaki Farklar Nelerdir?

geleneksel türk tiyatrosu ile modern türk tiyatrosu arasındaki farklar Google

geleneksel türk tiyatrosu doğaçlamadır.
modern türk tiyatrosu doğaçlama değildir

1)Geleneksel türk tiyatrosunda yazılı bir metin yokken , modern türk tiyatrosunda vardır.

2)Geleneksel türk tiyatrosunda sahne fikri yokken modern türk tiyatrosunda sahne ve dekor vardır.

3)Geleneksel türk tiyatrosunda belirli tiplaer varken , modern türk tiyatrosunda çeşitli karakterler ve tipler olabilir.

4)Geleneksel türk tiyatrosunda taklit ve yanlış anlamalar önemli yer tutarken modern türk tiyatrosunda konuya göre dil kullanılır.

5)Geleneksel türk tiyatrosu halk çevresinde , modern türk tiyatrosu ise aydın çevrede ortaya çıkmıştır.
0 Yorum Yap
- Modern Türk Tiyatrosunda teknoloji kullanılır. Geleneksel Türk Tiyatrosunda ise teknoloji kullanılmaz.
- Modern Türk tiyatrosunda bir ön hazırlık çalışması vardır Gelenekselde bu yoktur.
- Modern Türk tiyatrosunda bir senaryo yani yazılı bir metin vardı gelenkselde ise bu yoktur tamamen doğaçlamadır.
- Modern Tiyatro daha profosyonel geleneksel daha amatördür.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar