Gelincik

Gelincik (Papaver rhoeas); Familyası: Gelincikgiller (Papaveraceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Hemen hemen her yerde. Mayıs-ağustos ayları arasında, kırmızı renkli çiçekler açan, 20-30 cm boyunda bir veya bazan çok senelik otsu ve beyaz sütlü bir bitki. Buğday tarlalarında, ekilmemiş yerlerde çok rastlanır. Gövdeleri dik ve tüylüdür. Çiçekler dalların uçlarında bulunur.

GELINCIK (türkçe) anlamı

1.
2. 1 . Yazın kırlarda
3. özellikle ekin tarlalarında yetişen
4. kırmızı ve otsu bitki
5. gün gülü (Papaver rhoeas).
6. 2 . hayvan bilimi Sansargillerden
7. ince uzun yapılı
8. sivri çeneli
9. küçük bir hayvan (Mustela nivalis).
10. 3 . hayvan bilimi Mezgitgillerden
11. yılan balığına benzer
12. eti sevilen bir balık (Mustela tricirrata).
13. 4 . halk ağzında Yılancık
14. arpacık
çıban vb.

GELINCIK (türkçe) anlamı

15. yazın kırlarda yetişen kırmızı ve büyük çiçekli bitki (papaver rhoeas)
16. yılancık
17. arpacık
18. çıban vb. ye verilen ad.
19. sansargillerden
20. ince uzun yapılı
21. sivri çeneli
22. küçük bir hayvan (muttella nivalis).
23. mezgitgillerden
24. yılanbalığına benzer eti sevilen
bir balık (muttefla tricirrata).

GELINCIK (türkçe) anlamı

25. (Türkçe) Kadın ismi 1. Yazın kırlarda yetişen kırmızı ve büyük çiçekli bitki. 2. Sansargillerden ince yapılı
26. sivri çeneli
27. küçük bir hayvan. 3. Mezgitgillerden
28. yılan balığına benzer eti sevilen bir balık.

GELINCIK (türkçe) ingilizcesi

1. n. corn poppy
2. corn rose
3. poppy
4. weasel
5. stoat

GELINCIK (türkçe) fransızcası

1. coquelicot [le]
2. belette [la]

GELINCIK (türkçe) almancası

1. n. Mohn
2. Wiesel
Gelincik Gelincik Gelincik
Önceki Paylaşımlar