Gelir

Gelir, kişinin dönem başındaki servetinin dönem sonundaki servetine eşit olması koşuluyla, o dönem içinde tüketebileceği mal ve hizmet miktarı toplamıdır. Gelir Vergisi Kanunu'na göre ise Gelir; bir kişinin, bir takvim yılı içerisinde elde ettiği kazanç ve iratların safi (net) tutarıdır.

GELIR (türkçe) anlamı

1. bir kimseye ya da topluluğa belli zamanlarda
2. belli yerlerden gelen para
3. varidat.bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı para (ücret
4. aylık,kira vb.) varidat
irat.

GELIR (türkçe) anlamı

5. 1 . Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda
6. belli yerlerden gelen para
7. varidat
8. Saklanan bir gelir vardı ki aç
9. çıplak kalmıyorlardı.- M. Yesari.
10. 2 . Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı ücret
11. aylık
12. kira vb.
13. varidat
14. irat
15.

GELIR (türkçe) ingilizcesi

1. n. income
2. revenue
3. revenues
4. earnings
5. takings
6. drawings
7. gainings
8. proceeds
9. yieldv. arrive
10. come to
11. come
12. attain
13. carry over
14. come up to
15. fall on
16. get
17. pull
18. roll up
19. set
20. stem

GELIR (türkçe) fransızcası

1. revenu [le]
2. patrimoine [le]
3. rapport [le]
4. recette [la]

GELIR (türkçe) almancası

1. n. Abwurf
2. Bezug: Bezüge
3. Einkommen
4. Einkünfte
5. Einnahme
Gelir, kişinin dönem başındaki servetinin dönem sonundaki servetine eşit olması koşuluyla, o dönem içinde tüketebileceği mal ve hizmet miktarı toplamıdır.

}Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Gelir maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar