GELIR GIDER (türkçe) anlamı

1. sağlanan ve harcanan paralar.

GELIR GIDER (türkçe) ingilizcesi

1. income and expense,

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Maliye

  Maliye bölümü fakültenin en kapsamlı ders programlarından birine sahiptir. Öğrenciler maliye, iktisat ve işletme alanında teorik ve pratik dersler yanında hukuk, siyaset bilimi ve bilgisayar dersleri almaktadırlar. Programın temel hedefi öğrencileri karmaşık ve rekabetçi iş ...

  DALAMAN

  Dalaman Muğla ilinin bir ilçesidir. Dalaman Uluslararası Havaalanı bu ilçe sınırları içerisindedir. Ortaca'nın da ilçe haline getirilmesinden sonra bağlı beldesi kalmamıştır.

  Döner Sermaye

  Döner Sermaye Devletin ticari ve sınai nitelikteki iktisadi işletmeleri genellikle özerk bütçeli olarak yönetilmekteyse de, belirli bir kısmı da genel bütçe içinde yönetilmektedir. Piyasa malı özelliğinde üretimde de bulunan söz konusu kamu kuruluşlarına, işçi ve uzman ...

  Sayıştay

  Tarihsel gelişim içinde, mutlak yetkili hükümdarların yasama yetkilerini seçimle iş başına gelen parlamentolara devretmek zorunda kalmalarıyla birlikte devlet gelirlerinin toplanmasına ve giderlerinin yapılmasına izin verme yetkisi, ya da özlü bir deyişle “bütçe hakkı”, ...

  Değişken Gider

  Değişkenler, bir fonksiyonu biçimlendiren unsurlardır. Örneğin, herhangi bir y değişkeninin alabileceği değerler, başka bir x değişkeni tarafından belirleniyorsa, y ile x arasında fonksiyonel bir ilişki vardır. Değeri indi olarak (kendiliğinden) belirlenen x değişkenine ...

  Türkiye'de Sosyal Güvenlik

  Sosyal Güvenlik politika ve sistemleri, ekonomik, sosyal ve siyasal yapı ve koşullara göre oluşmuştur. Bu bağlamda, Cumhuriyetten önceki dönemde sosyal güvenlik din, ahlak ve gelenek kuralları üzerine kurulmuş olan Ahilik, Loncalar ve vakıflar vasıtasıyla sağlanmaya ...

  19 Kasım

  19 Kasım Gregorian Takvimine göre yılın 323. günüdür. Sonraki sene için 42 (Artık yıllarda 43) gün var.

  Şiir - Bu Şehri Bırakmak

  Bu şehirde yağmur altında dolaşılır Bu Şehri BırakmakLimandaki mavnalara bakıp Şarkılar mırıldanılır geceleri. Bu şehrin sokakları çoktur, Binlerce insan gelir gider sokaklarında..

  Liste - Atasözleri

  Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.Abdalın arkadaşlığı yol görününcüye kadardır.Aca dokuz yorgan örtmüşler,yine uyuyamamış.

  Maliye Nezareti

  Maliye Nezareti 1838'de kurulup cumhuriyete kadar devam eden Osmanlı maliye bakanlığı. Sultan İkinci Mahmud devrine (1808-1839) kadar Osmanlı Devletinde mali işler, merkezi bir teşkilatla yönetilmezdi. Merkez ve eyaletlerin değişik maliye teşkilatı vardı. Tımar sisteminin bozulması ...

  Eklem İltihabı Ve Hastalıkları

  Eklem İltihabı ve Hastalıkları Vücudun eklem bölgelerinde görülen hastalıklar. 1940’lı yıllarda birkaç çeşit olduğu bilinen eklem hastalıklarının bugün yüzü geçkin çeşidi tarif edilmiştir. 50 sene önce gut (nekriz) hastalığı için kolşisin ve artritler için ...

  Eşel Mobil

  Eşel Mobil Alm. Gleitende skala (f), Fr. Echelle mobile, İng. Sliding scale. Değişken ücret sistemi. Oynak ücret, hareketli merdiven sistemi anlamına da gelir. Fiyat artışlarıyla birlikte ücretlerin de orantılı olarak artırılması prensibine dayanır. Gayesi, ücretlilerin satın ...

  Ömer Hayyamın Dörtlükleri

  Ömer Hayyam'in DörtlükleriEy özünün sırlarına akıl ermeyen;Suçumuza, duamıza önem vermeyen;Günahtan sarhoştum, ama dilekten ayık;Umudumu rahmetine bağlamışım ben.Büyükse de isyanım, kötülüklerim,Yüce Tanrı'dan umut kesmiş değilim;Bugün sarhoş ve harap ölsem de ...