Göktürk yazıtlarının din, siyaset ve tarih açısından önemi nedir? Neden önemlidir?

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.