Güneş yılını esas alan ve temeli Eski Mısırlılar'a dayanan takvim. Iyonlar ve Yunanlılar kanalıyla batıya aktarılmıştır. Romalılar sezar zamanında Julyen takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. Yeniçağda papa 12. Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle Gregoryan takvimi olarak anılmıştır. Günümüzde ise milat takvimi denilmektedir. Milat takvimi Hz. İsa'nın doğuşunu (sıfır) kronolojinin başlangıcı olarak kabul eder.

Güneş yılını esas alan ve temeli Eski Mısırlılar'a dayanan takvim. Iyonlar ve Yunanlılar kanalıyla batıya aktarılmıştır. Romalılar sezar zamanında Julyen takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. Yeniçağda papa 12. Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle Gregoryan takvimi olarak anılmıştır. Günümüzde ise milat takvimi denilmektedir. Milat takvimi Hz. İsa'nın doğuşunu (sıfır) kronolojinin başlangıcı olarak kabul eder. Türkiye'de 1926'dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Gregorian Takvimi

  Güneş yılını esas alan ve temeli Eski Mısırlılar'a dayanan takvim. Iyonlar ve Yunanlılar kanalıyla batıya aktarılmıştır. Romalılar sezar zamanında Julyen takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. Yeniçağda papa 12. Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle ...

  Gregoryen Takvimi

  Miladi takvim ya da Gregoryen takvim, Jülyen takviminin yerine Papa XIII. Gregory tarafından yaptırılan takvim.

  Nisan

  Nisan Gregoryan Takviminde senenin dördüncü ayı, 30 günden oluşur.

  Kasım

  Kasım Gregoryan Takviminde senenin on birinci ayı, 30 günden oluşur.

  Eylül

  Eylül Gregoryan Takviminde senenin dokuzuncu ayı, 30 günden oluşur.

  Ekim

  Ekim Gregoryan Takviminde senenin onuncu ayı, 31 günden oluşur.

  Haziran

  Haziran Gregoryan Takviminde senenin altıncı ayı, 30 günden oluşur.

  Ağustos

  Ağustos Gregorian Takviminde senenin sekizinci ayı, 31 günden oluşur.

  Aralık

  Aralık Gregoryan Takviminde senenin on ikinci ayı, 31 günden oluşur.

  şubat

  Şubat Gregoryan Takviminde senenin ikinci ayı, normal yıllarda 28 günden oluşur. Artık Yıllarda Şubat ayı 29 günden oluşur.

  Ocak

  Ocak Gregoryan Takviminde senenin ilk ayı, 31 günden oluşur.

  Mayıs

  Mayıs Gregoryan Takviminde senenin beşinci ayı, 31 günden oluşur.

  Kronoloji

  Kronoloji Zamanı bölümlere ayıran ve olayları tarihlerine göre sıralayan bilim dalı. Hadiseler, meydana geldiği zamana göre sıralanarak veya belirli zaman aralıklarına yerleştirilerek mütalaa edilir. Bu şekilde kronolojik zaman tayini gerçekleştirilmeye çalışılır.

  Temmuz

  Temmuz Gregoryan Takviminde senenin yedinci ayı, 31 günden oluşur.