Hakan

türk, moğol ve tatar hanları için hükümdarlar hükümdarı anlamında kullanılan bir ünvan

HAKAN (türkçe) anlamı

1. türk
2. moğol ve tatar hanları için hükümdarlar hükümdarı anlamında kullanılan bir san.
osmanlı padişahlarına verilen san.

HAKAN (türkçe) anlamı

3. (Türkçe) Erkek ismi 1. Eski Türk ve Moğol hükümdarlarının kullandığı unvanlardan biri
4. hanlar hanı. 2. Kağan.

HAKAN (türkçe) ingilizcesi

1. khan
2. Turkish ruler
3. emperor
4. sultan

HAKAN (türkçe) almancası

1. der Herrscher
2. der Khan
Hakan Eski Türk ve Moğol imparatorlarına verilen unvan. Hakan Türk devletlerindeki hükümdarlar tarafından kullanılan ünvanlardan birisidir. Aynı zamanda Hunlar'dan beri kullanılıyo olması itibarıyla göreceli olarak en eskilerindendir. "Hakan", "Han" ve "Kağan" sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan bir sözcüktür ve Kağan'dan daha üstün bir düzeyi simgeler. Bu bağlamda Tanhu gibi imparatorluk anlamları kazanmış bir sözcüktür.

Osmanlı padişahları hakkında hürmet için kullanılan unvanlardan biri. Eski Türk devletlerinde büyük han veya hanlar hanı karşılığı olarak kullanılır, bazen imparator anlamına gelirdi. Avrupa dillerinde imparator, kayser; Fars dillerinde padişah, hükümdar; Arap dilinde sultan, melik sözlerinin karşılığıdır. Eski Türkçe kağan sözünden türemiştir. Türk, Moğol ve Tatar hanları, Çin İmparatorlarına galip gelip müstakil olunca hakan unvanını kullanırlardı.

İslâmiyet'in kabulünden evvel hakanlık, Türkler için çok ulvî bir mevki idi. Türkler, hakanlarını, inandıkları tanrının yeryüzünde vekili, bütün milletin öz babası, büyük velînimet sayarlardı. Hakanın huzuruna çıkan eğilir, huzurlarında asla yüzüne bakamazlar, hakan müsaade etmedikçe oturamazlardı. Bu unvanın, Osmanlı Devleti'nde son padişaha kadar kullanılmasına devam edildi.

Hakan ünvanını diğer Türkçe ünvanlardan ayıran en önemli özellik ise Türk tarihi'nin İslam döneminde kullanımının devam etmesidir. Hilafet sonrasında bile Osmanlı imparatorları "Hakan" ünvanını kullanmakta ısrar etmiş ve Türk devlet kültürü içerisinde ünvan yaşamını sürdürmüştür.
Önceki Paylaşımlar