Hal Değiştirme Nedir?

Hal değiştirme nedir ve nasıl olur???

Hal değiştirme nedir? Hal değiştirme nedir?
2009-10-15T20:10:56+03:00
Hal değişimi, maddelerin bir halden başka bir hale geçmesine denir. Maddelerin içinde bulunduğu sıcaklığa göre, katı, sıvı ve gaz halinde bulundukları biliniyor. Maddeler ısı alarak ya da ısı vererek bir halden diğer bir hale geçiş yapabilirler.

Maddenin halleri ve hal değişimi:

Erime ve Donma


Maddelerin katı halden sıvı hale geçmesine erime, sıvı halden katı hale geçmesine de donma denir. Eğer bir maddeye ısı verildiği halde sıcaklığı değişmiyorsa madde hal değiştiriyor demektir. Madde hal değiştirirken sıcaklığı değişmez, verilen ısı enerjisi maddenin moleküller arasındaki bağları kopararak hal değiştirmesinde harcanır. Hal değişim sırasında maddelerin hacminde de değişme olur.

Kaynama, Buharlaşma ve Süblimleşme


Kaynama
Bir kapta bulunan sıvı ısıtılırsa sıcaklığı yükselir ve buharlaşma artar. Sıvının sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen buhar basıncı, sıvının yüzeyine etki eden basınca eşit olduğu an, sıvı kaynamaya başlar. Kaynama sırasında sıvının sıcaklığı değişmez. Sabit atmosfer basıncı altında bütün sıvı maddelerin, sıvı halden gaz hale geçtiği sabit bir sıcaklık değeri vardır. Bu sıcaklık değerine kaynama noktası denir. Kaynama sıcaklığı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

Buharlaşma
Sıvı bir maddenin ısı olarak gaz haline geçmesi olayına buharlaşma denir. Buharlaşma olayı sıvı yüzeyinde olur. Isı alan sıvı moleküllerinden bazıları sıvı yüzeyinde, moleküller arası çekim kuvvetini ve sıvının yüzey gerilimini yenerek gaz fazına geçer.

Diğer fiziksel ve basıncın buharlaşmaya etkisi:
Buharlaşma her sıcaklıkta olabilir.
* Maddeler dışarıdan ısı alarak buharlaşırlar. Dolayısıyla buharlaşmanın olduğu yerde serinleme
olur.
* Sıcaklığın artması buharlaşmayı hızlandırır.
* Açık hava basıncının azalması buharlaşmayı artırır.
* Sıvının açık yüzey alanı arttıkça buharlaşma daha fazla olur.
* Rüzgarlı havada buharlaşma fazla olduğundan çamaşırlar daha çabuk kurur.

Süblimleşme

Bazı katı maddeler ısıtılınca sıvı hâle geçmeden doğrudan gaz hâle geçerler. Bu olaya süblimleşme denir. Naftalin, ernet ve bazı koku yayan maddelerin zamanla azaldığı görülür. Fakat hiç sıvılaştığı görülmez. Bu tür maddelerde süblimleşme olur.
0 Yorum Yap
Hal değiştirme nedir? Hal değiştirme nedir?
2009-10-15T19:51:54+03:00
bir maddenin katı sıvı ve gaz halleri arsında geçişler yapmasına denir
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar