Halk

Halk bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna halk denir.

HALK (türkçe) anlamı

1. aynı ülkede yaşayan
2. aynı uyrukta dil
3. kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar
4. toplum
5. belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.aynı soydan gelen
6. ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu
7. yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri
8. aydınların dışında kalan topluluk.

HALK (türkçe) ingilizcesi

1. adj. folk
2. public
3. popular
4. communal
5. vulgarn. the people
6. people
7. public
8. the crowd
9. the community
10. the vulgar
11. demos
12. folk
13. the million
14. populace
15. grass rootspref. demo,

HALK (türkçe) fransızcası

1. peuple [le]
2. population [la]
3. public [le]
4. esprits
5. foule [la]

HALK (türkçe) almancası

1. n. Bevölkerung
2. Gesamtheit
3. Leute
4. Öffentlichkeit
5. Volkadj. volkstümlich
Halk bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna halk denir.

Halkı milletten ayıran en önemli fark; halkın, millet olma özelliklerine veya bilincine ulaşamamış olmasıdır. (Örnek: İstanbul halkı)
Önceki Paylaşımlar