ham madde

Hammadde, endüstride bir ürün ya da yapının elde edilmesinde kullanılan gerekli bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumudur. Bu terim çoğu zaman doğadan elde edilen ve henüz işlenmemiş ya da çok az işlem görmüş maddeleri belirtmek için kullanılır.

HAM MADDE (türkçe) anlamı
1. Bir şeyin meydana getirilmesi için işlenilen ana maddelerden her biri.
HAM MADDE (türkçe) anlamı
2. - hammadde.
HAM MADDE (türkçe) almancası
1. n. Rohmaterial
2. Rohstoff
3. Werkstoff
ham madde ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Hammadde

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Ham Madde

  Hammadde, endüstride bir ürün ya da yapının elde edilmesinde kullanılan gerekli bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumudur. Bu terim çoğu zaman doğadan elde edilen ve henüz işlenmemiş ya da çok az işlem görmüş maddeleri belirtmek için kullanılır.

  Hücrelerarası Madde

  HAM veya ECM ya da zemin maddeside denilen; bağ dokusu hücreleri tarafından sentezlenen, şeffaf, şekilsiz bir maddedir. Proteoglikanlar (%95 polisakkarit, %5 protein) esas yapısını oluştururlar.

  Parçalı Ham Manifesto

  Ahmet Güntan`ın kaleme aldığı ve "Parçalı, Ham. Taşıyıcı Monolog" başlığıyla 134 madde altında topladığı kısa yazıları, şairin Parçalı Ham Manifesto`su takip etmiştir. Manifesto Yapı Kredi Yayınları`na ait, Kitap-lık dergisinde Eylül 2005`den itibaren 3 ...

  İlk Madde

  İlk madde Batı okültizminde materia prima (Latince) adıyla, çeşitli tradisyonlarda değişik adlar altında ifade edilmiş olup, genellikle madde evreninin yaratılmış ilk hali olarak betimlenir. Bu, kendisinde bütün biçimleri, bütün tohumları içeren bir cevherdir.

  Yıldızlararası Madde

  Yıldızlararası madde, galaksilerdeki yıldız sistemleri arasındaki boşlukta yer alan maddelerdir. Uzay boşluğu sanılan yıldızlararası ortamda madde vardır; ancak, bu maddenin yoğunluğu yıldızlardaki yoğunluktan milyonlarca kat daha azdır. Yıldızlararası madde; gaz ...

  Ham

  Ham, Nuh'un 3 oğlundan biridir. Oğullarının adları Cush, Mizraim, Fut, ve Kenan'dır.

  Swing

  Swing 1930`lu yıllarda ortaya çıkan caz akımı. 20. yüzyılın en popüler caz hareketlerinden biri.

  Doğal Gaz

  Doğal Gaz yeraltında eski oluşumlar sonucu meydana gelmiş olan gaz. Yaygın olarak kullanılır ve maliyeti düşüktür. Yeraltında ve denizaltında yalnız veya petrolle ilgili olarak yaygın olarak rastlanır. Yeni gaz alanlarının keşfedilmesi, boru hatlarındaki gelişmeler ve ...

  Havuç

  Alm. Mohrrübe, Fr. Carotte (f), İng. Carrot. Familyası: Maydanozgiller (Umbelliferae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Yerli bitki değildir. Doğu Anadolu hâriç bütün Anadolu.

  Başkırdistan

  BAŞKIRDİSTAN Rusya'ya bağlı muhtar cumhuriyet. Güney Ural dağlarından, Bugulma Belebey Yaylasının engebeli tepelerine kadar uzanan Cumhuriyetin yüzölçümü, 143.600 km2dir. Asya ile Avrupa'nın birleştiği noktada yer alır. Başkırtlar. Altınordu Devletinin tabiiyetindeyken 13. ...

  Envanter

  Envanter Alm. Inventar (n), Fr. Inventaire (m), İng. Inventory. Bir iktisadi faaliyete konu, kıymetlerin belirli bir devre sonunda birer birer takibine, tartılmasına, ölçülmesine, sayılmasına ve bu zamanki rayiçlere göre bedellerinin takdirine ait işlemler. Envanter, geniş manası ...

  Hizmet

  Hizmet, ekonomide fiziksel özelliğe sahip malın tersine, elle tutulamayan ve saklanması mümkün olmayan, insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak üretilen veya organize edilen, turizm, haberleşme, danışmanlık gibi faaliyetlerin genel adıdır. Üretilen çıktının ...

  Çevre Kirliliği

  En geniş anlamıyla çevre "ekosistemler" ya da "biyosfer" şeklinde açıklanabilir. Daha açık olarak çevre, insanı ve diğer canlı varlıkları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etmenlerin tümüdür.