Hamasi

HAMASI (türkçe) anlamı

1. Hamâsetle alâkalı. Fıtrî cesarete âit ve müteallik.

HAMASI (türkçe) anlamı

2. yiğitlerden ve yiğitliklerden söz eden (destan
3. koşuk)

HAMASI (türkçe) ingilizcesi

1. heroic
2. epic (poem
3. story)
Önceki Paylaşımlar