HAMIYET (inglizce) türkçe anlamı

1. hamiyet isim
2. eskimiş Arapça hamiyyet Bir insanın yurdunu
3. ulusunu ve ailesini koruma çabası: İçinde müthiş bir harp taraftarlığı
4. bir vatanperverlik
5. bir hamiyet taşıyordu.- R. H. Karay.

HAMIYET (türkçe) anlamı

6. bir insanın yurdunu
7. ulusunu
ailesini saldırı ve hakaretten koruma çabası.

HAMIYET (türkçe) anlamı

8. (Arapça) Kadın ismi 1. Milli onur ve haysiyet. 2. İnsanlık
9. fazilet. 3. İzzeti nefs.

HAMIYET (türkçe) ingilizcesi

1. deep-seated devotion to one´s country and family
2. patriotism
3. public spirit.,

HAMIYET (türkçe) almancası

1. der Eifer

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Hamiyet Yüceses

  Hamiyet Yüceses, (d. 1915 - İstanbul) Türk Sanat Müziği`nin en önemli seslerinden.

  Numune-i Hamiyet

  Numune-i Hamiyet (Osmanlıca: نمونه ﺣمیت ), Osmanlı Devleti'nde Donanma Cemiyeti tarafından 1910 yılında Almanya'dan satın alınan dört S. 165 sınıfı muhripten biridir. I.

  Frenk

  Frenk veya Efrenç, Osmanlıda Avrupalılara, özellikle de Fransızlara verilen ad. Sözcüğün kökeni muhtemelen, 6. yüzyılda Galya'yı fetheden Cermen halkı Franklara dayanır.

  Katolik

  Katoliklik; katolik dogmalarını, çağdaş bilimle uyuşturmaya çalışan felsefe akımıdır. Katoliklik Hıristiyanlıkta papayı başkan tanıyan mezhebi dile getirir. Katolik ise Katoliklik mezhebini benimsemiş olanlara denir.

  Namık Kemal

  Tanzimat edebiyatının meşhur gazeteci, siyâsetçi, şâir ve yazarı. 21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu. 1889’da mutasarrıflık yaptığı Sakız Adasında öldü. Bolayır’a gömüldü. Yenişehirli Mustafa Âsım Beyin oğlu, Râtib bin Osman Paşanın torunudur. Anası Fatma ...

  Nişan

  İsmail Paşa (Nişancı) on yedinci yüzyıl Osmanlı sadrazamlarından. Ayaşlıdır. Enderun’da tahsil görüp yetişmiştir. Kiler kethüdalığı ve Hasodada çuhadarlık vazifelerinde bulunduktan sonra, Rumeli Beylerbeyliği payesi ve günde iki yüz akçe ile emekli oldu. 1678 Martında ...