Han

Eski Türklerde hükümdarlık unvanı. Osmanlılar'da “padişah” manâsına gelmek üzere, han unvanı kullanılmıştır. Han kelimesinin eski kullanılış şekli “hang” olup, en çok kullanılan manâsı, Farsça'da “şah” kelimesinin karşılığıdır. Eski Türklerin, kendilerine büyük görünen her şeye “han” unvanını verdikleri Orhan, Denizhan, Dağhan, Kamhan, Gökhan gibi kullandıkları isimlerden anlaşılmaktadır.

HAN (türkçe) anlamı

1. osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen san
2. büyük kentlerde serbest mesleklerde çalışanların oda ya da daire tutup çalıştıkları birkaç katlı yapı.
3. doğu ülkelerinde yerli beyler ve kırım girayları için kullanılan san.
yol üzerinde ya da kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı.

HAN (türkçe) anlamı

4. Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan. Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan. Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı:Bir handa
5. yorgun argın tatlı bir uykudaydık .- F. N. Çamlıbel. Büyük şehirlerde serbest mesleklerde çalışanların oda veya daire tutup çalıştıkları birkaç katlı yapı:Ömer Abit hanında bir yazıhane kiralanmış
6. aylıkla bir otomobil tutulmuştu.- E. E. Talu.

HAN (türkçe) anlamı

7. osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen san
8. büyük kentlerde serbest mesleklerde çalışanların oda ya da daire tutup çalıştıkları birkaç katlı yapı.doğu ülkelerinde yerli beyler ve kırım girayları için kullanılan san.yol üzerinde ya da kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı.
1. n. ancient Chinese dynasty that ruled continually from 206 B.C to 220 A.D. who unified and expanded the boundaries of China and promoted literature and arts
2. Chinese people in general
3. river in central China
4. collective name for ideographs developed in Chinav. have
5. possess
6. get
7. liven. inn
8. hostel
9. caravanserai
10. khan
11. road house
12. hostelry
13. rest house,

Han İngilizce anlamı ve tanımı

Han anlamları
    (v. t.) To inclose for mowing
14. to set aside for grass.(inf. & plural pres.) To have
15. have.
Han tanım:
Kelime: Han
16. Söyleniş: 'hä
17. n
18. İşlev: noun
19. Kökeni: Chinese (Beijing)
20. n
21. 1 : a Chinese dynasty dated 207B.C.-A.D.220 and marked by centralized control through an appointive bureaucracy
22. a revival of learning
23. and the penetration of Buddhism
24. 2 : the Chinese peoples especially as distinguished from non-Chinese (as Mongolian) elements in the population
25. ,n. ancient Chinese dynasty that ruled continually from 206 B.C to 220 A.D. who unified and expanded the boundaries of China and promoted literature and arts
26. Chinese people in general
27. river in central China
28. collective name for ideographs developed in China
29. v. have
30. possess
31. get
32. live
33. n. inn
34. hostel
35. caravanserai
36. khan
37. road house
38. hostelry
rest house,

HAN (türkçe) ingilizcesi

39. [Han]n. ancient Chinese dynasty that ruled continually from 206 B.C to 220 A.D. who unified and expanded the boundaries of China and promoted literature and arts
40. Chinese people in general
41. river in central China
42. collective name for ideographs developed in Chinav. have
43. possess
44. get
45. liven. inn
46. hostel
47. caravanserai
48. khan
49. road house
50. hostelry
rest house,

HAN (türkçe) ingilizcesi

51. [Han]n. ancient Chinese dynasty that ruled continually from 206 B.C to 220 A.D. who unified and expanded the boundaries of China and promoted literature and arts
52. Chinese people in general
53. river in central China
54. collective name for ideographs developed in China
55. v. have
56. possess
57. get
58. live
59. n. inn
60. hostel
61. caravanserai
62. khan
63. road house
64. hostelry
65. rest house,

HAN (türkçe) fransızcası

1. kan [le]
2. auberge [la]
3. hôtellerie [la]

Han (ingilizce) almancası

1. n. Han
2. antike chinesische Dynastie an der Macht von 206 v.Chr. bis 220 n.Chr. die die Grenzen Chinas erweiterte und Literatur und Künste förderte
3. Chinesen im Allgemeinen
4. Fluss in China
5. Sammelbegriff für in China entwickelte Ideogramme
6. Nachname
7. weiblicher Vorname

Han (ingilizce) portekizcesi

1. s. Han
2. antiga dinastia chinesa que governou continuamente de 206 a.C. a 220 d.C. unificando e expandindo as fronteiras da China e promoveu a literatura e as artes
3. nome coletivo de ideogramas desenvolvidos na China (usados no chinês
4. japonês e coreano)
5. sobrenome
6. nome próprio feminino
Eski Türklerde hükümdarlık unvanı. Osmanlılar'da “padişah” manâsına gelmek üzere, han unvanı kullanılmıştır.

Han kelimesinin eski kullanılış şekli “hang” olup, en çok kullanılan manâsı, Farsça'da “şah” kelimesinin karşılığıdır. Eski Türklerin, kendilerine büyük görünen her şeye “han” unvanını verdikleri Orhan, Denizhan, Dağhan, Kamhan, Gökhan gibi kullandıkları isimlerden anlaşılmaktadır.

Kaşgarlı Mahmud, Dîvânü Lügât-it-Türk’ünde Uygur oymaklarının “kan” şeklinde kullandığını yazıyor. Zamanla, Oğuz Türkçesi'nde kaf’ın ha’ya dönüştüğünü belirtiyor. Bu durum katûn=hatun, kangı=hangi gibi kelimelerde de görülür.

Türklerde, Müslüman devletlerden ilk defa Karahanlılar, paralarında “Han” tabirini kullandılar. Selçuklular ve Harezmşahlar'da han, asilliğin en yüksek ifadesiydi. Moğollarda da Cengiz Han ve haleflerince kullanılan han tabiri, eski Bozkır şehirlerinin isimlerinde de (Hanbalık ve Purshan gibi) geçerdi.

Orta Asya’da Hive Hanlığı, Buhara Hanlığı gibi küçük Türk devletlerinin hükümdarları ile Delhi Türk İmparatorluğunda hükümdar, vezir ile ileri gelen devlet adamları bu unvanı kullanmışlardır.

Osmanlı padişahları ise, Çelebi Sultan Mehmed’den itibaren, devletin yıkılışına kadar, diğer hükümdarlık unvanlarının yanında “Han” tabirini de kullandılar. Osmanlılarda bu unvan, ayrıca Kırım giraylarına da veriliyordu.
Han Han
2008-11-20T20:35:33+02:00
tarihi mekanlari gezmek gormek ve o havayi solumak tarif edilemez bir duygu..''''istanbullu eskisehirliler''''
0 Yorum Yap
Han Han
2008-09-09T00:00:00+03:00 · Han
Han haritadaki konumu.
Han haritası
Han
Bu haritaya tıklayrak dinamik hale getirebilirsiniz. Detaylı Han haritası için tıklayınız
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar