HAR (türkçe) anlamı
1. birtakım deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer.sıcak
2. kızgın
3. yakıcı.diken.
HAR (türkçe) ingilizcesi
1. [Har]n. pintle,

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Har Gobind Khorana

  Har Gobind Khorana, (d. 9 Ocak 1922, Pencap - ö. 9 Kasım 2011, Concord, Massachusetts) Hint asıllı ABD'li molekuler biyolog ve Nobel Ödülü sahibi.

  Harâbat

  Ziya Paşa`nın 1874 yılında yazdığı Divan edebiyatı Antolojisi.

  Lee Harwey Oswald

  Lee Harvey Oswald, (d. 18 Ekim 1939 – ö.

  Vezn-i Âhar

  Halk şiiri nazım şeklidir. Aruzun müstef`ilâtün müstef`ilâtün müstef`ilâtün müstef`ilâtün kalıbıyla murabba şeklinde yazılır. Her mısra bir müstef`ilâtün cüzüne sığacak şekilde dört kelime veya kelime grubuna bölünür. Birinci mısranın 2. Cüzü ikinci mısranın ...

  Harâm

  Haram (Arapça: حرام); din kurallarına aykırı olan, dini bakımdan kesinlikle yasak olan eylemleri tanımlayan bir İslam dini terimidir. Türkçe'de genel anlamda " dini yasak" manasında ve diğer dinlerde yasak olan davranışları tanımlamakta da kullanılır.

  Harâm Liaynihi

  Haram (Arapça: حرام); din kurallarına aykırı olan, dini bakımdan kesinlikle yasak olan eylemleri tanımlayan bir İslam dini terimidir. Türkçe'de genel anlamda " dini yasak" manasında ve diğer dinlerde yasak olan davranışları tanımlamakta da kullanılır.

  Harâm Ligayrihi

  Haram (Arapça: حرام); din kurallarına aykırı olan, dini bakımdan kesinlikle yasak olan eylemleri tanımlayan bir İslam dini terimidir. Türkçe'de genel anlamda " dini yasak" manasında ve diğer dinlerde yasak olan davranışları tanımlamakta da kullanılır.

  Har-name

  Harnâme, divan edebiyatı şairi Şeyhi tarafından kaleme alınmış mesnevi. 126 beyitten oluşmaktadır.