Haram Nedir

haram nedir haram nedir
2009-12-06T17:45:57+02:00
Haram dinimizce yasaklanmış yemek,hareketlerden oluşur.Örneğim:Mesela dinimizce sigara içmek,domuz eti yemek,kedi yemek kısacası pis hayvanlar yenilmez.
İçki içmek ,hırsızlık yapmak ve yukarıda saydığım şeyleri yemek haramdır.Eğer bunlar yapılırsa yapan insana (GÜNAH)yazılır.
0 Yorum Yap
haram nedir haram nedir
2009-11-30T00:27:34+02:00
Sözlükte "yasak, memnu" anlamına gelen haram, dini bir terim olarak, kesin bir delille, açık bir şekilde yapılmaması istenen fiildir. Hanefilere göre bir fiilin haram olması için, ayet, mütevatir veya meşhur sünnet gibi kesin bir nassla sabit olması ve açık bir şekilde haramlığa delalet etmesi gerekir. Bu nedenle, açık bir şekilde delalet etmeyen veya ahad yolla sabit olan hadisle haramlık sabit olmaz.

Haramlar, li-aynihi haram ve li-gayrihi haram olmak üzere ikiye ayrılır. Kendisinde bulunan kötülük sebebiyle, baştan itibaren haram kılınan fiillere li-aynihi haram denir. Zina, hırsızlık, adam öldürme bu türden haramlardandır. Aslında haram olmamakla birlikte, başka bir şeyden dolayı haram kılınan fiiller de, li-gayrihi haramdır. Bayram günü oruç tutma, Cuma vaktinde alışveriş, avret mahallinin açılması böyle yasaklardandır.

Haram, dini bir kavram olup, bunu tespit ve tayin yetkisi sadece Allah'a aittir. Bu konuda insanların yetkisi yoktur. Hz. Peygamber'in bu konudaki hadisleri, Allah'ın koymuş olduğu hükmü açıklamaktan ibarettir. Bu nedenle İslam alimleri, hakkında nass bulunmayan konularda ihtiyatlı davranarak haram tabirini kullanmaktan kaçınmışlardır.

Haramı işleme ve harama ulaşma konusunda iyi niyet, dolaylı yollar ve vasıtalar haramı helal kılmaz.
0 Yorum Yap
haram nedir haram nedir
2009-11-30T00:25:25+02:00
Haram kılınan eşya veya fiil, kendisinde bulunan, hiç ayrılmayan bir zarar, kötülük ve pislik sebebiyle haram kılınmış ise, buna bizzat haram denir.
0 Yorum Yap
haram nedir haram nedir
2009-11-30T00:15:11+02:00
Yapılması, kullanılması, yenilip içilmesi dînimizce, kati olarak yasak edilmiş şeylere denir. İçki içmek, kumar oynamak, zinâ etmek, adam öldürmek, gıybet ve iftirada bulunmak gibi... Haram kılınan eşya veya fiil, kendisinde bulunan, hiç ayrılmayan bir zarar, kötülük ve pislik sebebiyle haram kılınmış ise, buna liaynihi (bizzat) haram denir. Kendi tabiat ve vasfından dolayı değil de elde etme şekli, kazanma yolu gibi dıştan bir sebeple haram kılınmış ise, buna da ligayrihî (bilvasıta) haram denir. Çalınmış ekmek, gasp edilmiş para gibi...

Alıntı: ÖNER SAMANLI Bloğu
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar