Harp

Harp

Harp Alm. Krieg (m), Fr. Guerre (f), İng. War, battle. Barış yolu ile çözümlenemeyen hususların halledilmesi için devlet veya devletler topluluğunun diğer devlet veya devletler topluluğu ile topyekün çarpışması hali.Cemiyet halinde yaşıyan insanlar, tarih boyunca durumlarına göre birbiriyle harp yapmışlardır. Tarih boyunca harplerin çoğu bulundukları çağdaki silahların niteliklerine ve ordularının miktarına göre korkunç neticeler meydana getirmiştir. Bir

HARP (inglizce) türkçe anlamı

1. f. harp çalmak
2. ısrarla belirtmek
3. durmaki. arp
4. harp

HARP (türkçe) anlamı

5. savaş
6.
7. >müzik dik tutularak parmakla çalınan
8. üç köşeli ve telli büyük çalgı
9. arp
1. n. large stringed instrument with an upright triangular frame which is played by plucking the strings with the fingersv. play on a harp
2. dwell tediously on a subjectn. harp
large stringed instrument with an upright triangular frame which is played by plucking the strings with the fingers,

HARP (türkçe) ingilizcesi

3. n. large stringed instrument with an upright triangular frame which is played by plucking the strings with the fingersv. play on a harp
4. dwell tediously on a subjectn. harp
5. large stringed instrument with an upright triangular frame which is played by plucking the strings with the fingers,

Harp (ingilizce) fransızcası

1. n. harpev. jouer de la harpe

Harp (ingilizce) almancası

1. n. Harfe (Saitenmusikinstrument)v. Harfe spielen

Harp (ingilizce) italyancası

1. s. (Mus) arpav. (Mus) suonare l'arpa
2. arpeggiare
3. (fig) battere
4. insistere
5. ripetere
6. (fam) ricantare

Harp (ingilizce) ispanyolcası

1. s. arpav. tocar el arpa

Harp (ingilizce) portekizcesi

1. s. harpav. tocar harpa
2. fixar-se num mesma assunto
3. bater na mesma tecla

Harp (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. harpww. harp
2. een harp bespelen
Harp Alm. Krieg (m), Fr. Guerre (f), İng. War, battle. Barış yolu ile çözümlenemeyen hususların halledilmesi için devlet veya devletler topluluğunun diğer devlet veya devletler topluluğu ile topyekün çarpışması hali.Cemiyet halinde yaşıyan insanlar, tarih boyunca durumlarına göre birbiriyle harp yapmışlardır. Tarih boyunca harplerin çoğu bulundukları çağdaki silahların niteliklerine ve ordularının miktarına göre korkunç neticeler meydana getirmiştir. Bir kısmı ise tarihin akışını değiştirmesine sebep olmuştu.

Harplerin, incelendiğinde genel olarak şu sebeplerden çıktığı söylenebilir: Toprak, ganimet, şan, şöhret kazanmak; batıl ve hakiki dinleri yaymak ve sömürge halinde veya istila edilen devletlerin istiklallerini kazanmak.

Yirminci yüzyılda arka arkaya devam eden harpler ise bütün dünyayı içine aldığından bunlara “Cihan” (Dünya) Harbi isimleri verilmiştir.Önceleri cephelerde olan harpler günümüzde harp araçlarının son derece gelişmesiyle bütün topraklarda olmaktadır. Bu bakımdan bir ülkenin sahib olduğu bütün kaynak ve vasıtalar harbe iştirak ettiğinden böyle harplere, topyekün harp denilmektedir. Devletler veya bloklar arasında silahsız, siyasi, ekonomik ve psikolojik güçler arasında yapılan harplere “soğuk harb” adı verilir.Silahlı bir çatışma halinde olmayan rakib devlet ve blokların bugün uyguladıkları soğuk harp usulleri o devleti içten yıkma veyıpratma esasına dayanmaktadır.

Harp oyunları: Nazari olarak dost ve düşman kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetleri ortaya dökülerek harp başlatılarak sevk ve idare edilir.Hakiki savaşta olabilecek bütün ihtimaller ortaya atılarak durum muhakemeleri yapılır ve kararlar alınır. Harekat müdürlüğünün sevk ve idaresinde yapılan harp oyunlarında karşılıklı fikir tartışması açılır ve sonunda en iyi neticeye varılır. Belli günler içinde oynanan harp oyunları sonunda genel bir tenkit yapılarak eksiklikler belirtilir. Bu aksaklıkların kaldırılması için tedbirler tesbit edilir. Böylece çok faydalı bir askeri eğitim sağlanmış olur. Harp oyunlarının yapıldığı birliklerin büyüklüğüne göre uygun rütbedeki subaylar ve birlik komutanları katılırlar.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar