harran

Harran Şanlıurfa'nın ilçelerinden biri. Merkez bucağa bağlı 58 köyü vardır. İlçe toprakları tamâmen ovalıktır. Ekonomisi tarıma dayalıdır. Ovada buğday, arpa ve mercimek yetiştirilir. İlçe merkezi Harran Ovasında yer alır.

HARRAN (türkçe) anlamı
1. Susuz
Harran Şanlıurfa'nın ilçelerinden biri. Merkez bucağa bağlı 58 köyü vardır. İlçe toprakları tamâmen ovalıktır. Ekonomisi tarıma dayalıdır. Ovada buğday, arpa ve mercimek yetiştirilir. İlçe merkezi Harran Ovasında yer alır.

Harran, târih boyunca kültür ve din merkezi olmuştur. Günümüze ulaşan târihi eserlerin çoğu İslâm eserleridir. Meşhur Harran Üniversitesinin sâdece gözetleme kulesi ayaktadır. Diğer eserler arasında CumâCâmii, Şeyh Hayat el-Harrânî Türbesi sayılabilir. Bunların büyük kısmı yıkılmıştır.

Harran ve çevresinin diğer bir özelliği de ananevî kubbeli köy evleridir. Akçakale’ye bağlı bucak merkeziyken 19 Haziran 1987’de 3392 sayılı kânunla ilçe oldu. Eski ismi Altınbaşak’tır.

harran nerede?

harran haritadaki konumu

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Harran Üniversitesi

  Harran Üniversitesinin yer aldığı Şanlıurfa, günümüzden on bir bin yıl öncesine dayanan tarihiyle Anadolu’nun en eski kentlerinden biridir. Arkeoloji literatüründe “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan bölge üzerinde yer alan Şanlıurfa, zengin Anadolu ...

  Harran Şehir Harabeleri

  Şanlıurfa’nın 44 km güneyindedir. Mezopotamya’daki çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Hitit, Roma ve Türk devirlerine âit çok değerli târihi eserler ve belgeler bulunmaktadır.

  Harran Ovası

  Harran Ovası, Şanlıurfa şehrinin güneydoğusundan başlayıp Suriye sınırına kadar uzanan bir bölgedir. Ova'da yer alan tarihi Harran ilçe merkezi Şanlıurfa'ya 44 kilometre uzaklıktadır.

  Harran Savaşı

  Bilgi Kutusu Savaş

  Harran Muharebesi

  Harran Muharebesi, 7 Mayıs 1104 tarihinde Selçuklu emirleri ile Haçlı devletleri Antakya Prensliği ve Urfa Kontluğu arasında 12. yüzyılda (şimdi Türkiye'de bulunan) Harran'in hemen güneyinde (şimdi Suriye'de olan) Rakka'da yapılan bir muharebe. Birinci Haçlı seferi sonucunda yeni ...

  Tanınmış, Harran

  Harran ilçesine bağlı bir köydür. == Tarihçe ==Köy halkı, Arap kökenli Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. == Kültür ==Arap ve Türk kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.

  Göktaş, Harran

  Harran ilçesine bağlı bir köydür. == Tarihçe ==Köy halkı, Arap kökenli Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. == Kültür ==Arap ve Türk kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.

  Harran (anlam Ayrımı)

  * Harran - Şanlıurfa ilinin bir ilçesi.* Harran Muharebesi - Antakya Prensliği ve Urfa Kontluğu ile Büyük Selçuklular arasında yaplan savaş (7 Mayıs 1104)* Harran Üniversitesi - Şanlıurfa'daki devlet üniversitesi.* Harran Ovası - Şanlıurfa şehrinin güneydoğusundan başlayıp ...

  Harran Höyüğü

  ''Arkeolojik Höyük''

  Uzunyol, Harran

  Harran ilçesine bağlı bir köydür. == Tarihçe ==Köy halkı, Arap kökenli Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. == Kültür ==Arap ve Türk kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.

  Özlüce, Harran

  Harran ilçesine bağlı bir köydür. == Tarihçe ==Köy halkı, Arap kökenli Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. == Kültür ==Arap ve Türk kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.

  Alacalı, Harran

  Harran ilçesine bağlı bir köydür. == Tarihçe ==Köy halkı, Arap kökenli Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. == Kültür ==Arap ve Türk kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.

  Buğdaytepe, Harran

  Harran ilçesine bağlı bir köydür. == Tarihçe ==Köy halkı, Arap kökenli Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. == Kültür ==Arap ve Türk kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.