hayal

Alm. Leben (m), Fr. Vie (f), İng. Life. Canlıların yaşama hâli. Hayat, kâinâtın en mühim sırlarından biridir. İnsanoğlunun, bugün dahi yalnız aklı ve fen bilgisi ile çözemediği bu sır hakkında yapılan bütün târifler eksik ve hattâ yanlış olmaktadır.

HAYAL (türkçe) anlamı
1. zihinde tasarlanan
2. canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey
3. düş
4. imge
5. hülya
6. görüntü
7. bir kimse ya da bir şeyin bellekte kalan görüntüsü
8. belli belirsiz görülen şey
9. gölge
10. gerçeklikten uzak tasarı
imge.
HAYAL (türkçe) anlamı
11. 1 . Zihinde tasarlanan
12. canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey
13. düş
14. imge
15. hülya
16. Mustafa Kemal hayallerin değil
17. hakikatlerin adamı idi.- F. R. Atay.
18. 2 . Belli belirsiz görülen şey
19. gölge
20. 3 . fizikGörüntü:
21. İnsanın aynadaki hayali.-
22. 4 . psikolojiİmge.
23. 5 . eski dilAydınlatılan bir perde arkasında deri veya kartondan yapılmış
24. hareket edebilen resimler ve bunlarla oynatılan oyun:
25. Hayal
26. yani Karagöz oynatan bir sanatkârmış.- A. Ş. Hisar.
27. Atasözü
28. deyim ve birleşik fiiller
29. hayale dalmak
30. hayale kapılmak
31. hayal etmek
32. hayal gibi
33. hayalinden geçirmek
34. hayal kurmak
hayal olmak
HAYAL (türkçe) anlamı
35. (Arapça) Kadın ismi 1. İnsanın kafasında canlandırdığı şey. 2. Bir olay veya eşyanın zihinde kalan izi. 3. Gerçekte olmadığı halde görüldüğü sanılan şey
36. görüntü
HAYAL (türkçe) ingilizcesi
1. [hayal (m) ]n. beech grove
2. n. imagination
3. reflection
4. vision
5. fantasy
6. fancy
7. bubble
8. delusion
9. dream
10. illusion
11. illusiveness
12. phantasy
13. pipe dream
14. reverie
15. shadow
16. simulacrum
17. specter
18. spectre [Brit.]
19. waking dream
20. n. daydream,
HAYAL (türkçe) fransızcası
1. image [la]
2. chimère [la]
3. fantasme [le]
4. fantôme [le]
5. imagination [la]
6. rêve [le]
7. songe [le]
8. vision [la]
HAYAL (türkçe) almancası
1. n. Blendwerk
2. Einbildung
3. Einbildungskraft
4. Fantasie
5. Gespenst
6. Hirngespinst
7. Idee
8. Illusion
9. Luftschloss
10. Phantasie
11. Phantasma
12. Schatten
13. Schemen
14. Traum
15. Trugbild
16. Utopie
17. Vision
18. Wahnbild
19. Wahngebilde
Alm. Leben (m), Fr. Vie (f), İng. Life. Canlıların yaşama hâli. Hayat, kâinâtın en mühim sırlarından biridir. İnsanoğlunun, bugün dahi yalnız aklı ve fen bilgisi ile çözemediği bu sır hakkında yapılan bütün târifler eksik ve hattâ yanlış olmaktadır.

Hayatın nasıl başladığı, mânâsının ne olduğu filozoflar ve fen bilginleri tarafından yüzyıllardır araştırılmıştır. Filozofların öne sürdüğü hayâlî izahlar, bilginlerin tecrübe ve teorileri “Hayat nedir?” ve “Nasıl başlamıştır?” sorularının cevaplarını vermekten çok uzak kalmıştır. Canlı varlıkların vücûdundan hücreye, hücrenin iç yapısına, iç yapıyı meydana getiren elementlere kadar uzanan çalışmalar, hayatı izaha yetmemekte, tersine sorular çoğalmakta ve insanlığın bu noktadaki aczi büyümektedir. Bâzı filozofların sarıldığı “tesâdüf” kelimesi ise ilim dünyâsında da reddedilmektedir.

Yeryüzünde hayâtın ne zaman başladığı da kesin olarak bilinmemektedir. Fen bilginlerinin nazariyeleri, görüşleri milyonlarca yıl ile milyarlarca yıl arasında değişmektedir. Her birinin öne sürdüğü deliller hayat konusunu bütünüyle kavramamakta ve verilen zamanlar tahminlerden, zanlardan öteye geçmemektedir.

Araştırmalar netîcesinde, canlı varlıkların çeşitli ortak özellikleri ortaya konulmakta, buna göre sınıflamalar yapılmaktadır. Aklî ilimlerin herbirinin sınıflaması değişiktir. Kimyâsal bakımdan yapılan incelemeler canlıların oksijen, karbon, hidrojen, azot, kalsiyum, potasyum, fosfor, sodyum, klor, kükürt, mağnezyum, demir gibi elementlerden teşekkül ettiğini göstermektedir. Bu elementler, farklı oranlarda bir araya gelerek, büyük ve karmaşık moleküller meydana getirirler. Bu moleküller, canlıdan canlıya değişen, fakat bütün bitki ve hayvanlarda var olan; hayat kaynağı, protoplazmanın bileşimleridir.

İlk canlı madde (Protoplazma): Protoplazma, plastik yâni balçık çamuru hâlindedir. Dışarıdan bakıldığında bulanıktır. Yumurta sarısı ortasındaki esmer leke, civcivin protoplazmasıdır. Protoplazma muhtelif makinalardan müteşekkil bir organizasyon ve bundan dolayı uzviyet ismi verdiğimiz faal, canlı bir teşekküldür. Hayâlimizde, bir cep saatini binlerce defâ küçültelim. Bir mercimek, bir kum, bir toz ve nihâyet görünmez şekilde düşünelim. Nokta kadar tasavvur ettiğimiz ve işlemekte olan saate, mikroskopla baktığımızı düşünürsek bunu tekrar binlerce defâ büyütmüş ve hiçbir parçası ve faaliyeti değişmemiş bir hâlde görürüz. İşte protoplazmayı böyle, yâni fevkalâde küçük ve mükemmel tanzim olunmuş bir makina olarak düşünmek gerekir. Bu makinanın bugüne kadar mikroskopla ancak büyük parçaları tanınabilmiştir.

Protoplazmanın yarısından fazlası sudur. Bu su, saf olmayıp muhtelif tuzların bir eriyiğidir. Bu muhtelif tuzların, muhtelif vazîfeleri vardır. Elektrik iletirler, osmatik basınç yaparak protoplazmayı gergin tutarlar. Eriyikteki şeker yanarak, bu makinanın enerjisini temin ederler.Protoplazmanın demiri, teneffüse lâzım olan gazı içeri çeker. Kireç, protoplazmanın kanalizasyon teşkilatını idâre eder... vs. gibi.

Nihâyet bütün bunlar, var olan bir şeyin çalışmasının izahı olmaktadır. “Hayat nedir?” “Ne zaman ve nasıl başlamıştır?” sorularının cevapları ise, yapılan sun’î hücre meydana getirme denemelerine rağmen olduğu yerde durmaktadır. Fen bilgilerinin hayat konusunda söyleyebilecekleri özet olarak bu kadarla kalmaktadır.

Hayat konusu, çeşitli dinlerde de yer almıştır. Bunlardan İslâmiyetin bildirdikleri, yapılan her ilmî çalışma ile doğrulanmaktadır. Kur’ân-ı kerîmde bildirildiği üzere: “Bütün âlemler, canlı ve cansız varlıklar, insanların gördükleri, bildikleri veya bâzılarını göremeyip bilemedikleri bütün varlıklar, yoktan yaratılmıştır. Varlıkları tesâdüfî değildir. Onları yoktan var eden Allah’tır. Allah, canlıları sudan yaratmıştır.” Nitekim fen bilginlerinin ilk canlı madde dedikleri protoplazmanın % 80 kadarı da sudur.

Kur’ân-ı kerîm, hadîs-i şerîfler ve İslâmiyetin diğer kaynakları, canlı ve cansız bütün varlıkların hayatlarının bir başlangıcı olduğunu ve bir de sonu olacağını bildirmektedir. Bunlardan madde âlemi olan dünyâ ve dünyâdaki cansız denilen varlıkların hayâtı, bu dünyâdaki kadardır.

İnsan için ise hayat iki çeşittir: Birisi, bu dünyâ hayatı; diğeri âhiret hayâtıdır. Bu dünyâ hayâtı ana rahmine düşmekle başlar, ruhun bedenden ayrılması demek olan ölümle sona erer. Kabirden îtibâren âhiret hayâtı başlar. Kabir hayâtı, daha çok âhiret hayatına benzeyen ve dünyâdaki hayata benzemeyen bir hayattır. Kıyamet koptuktan sonra başlayacak olan âhiret hayâtı ebedîdir. Bedenleri ile birlikte tekrar diriltilen insanlar, âhirette ebedî, yâni sonsuz olarak yaşayacaklardır. Hayvanlar ise, birbirleriyle ve insanlarla hesapları görüldükten sonra yok (toprak) edileceklerdir. Âhiret hayatı, bu dünyâ hayatına benzemez. Âhiret hayatına inanmak, îmânın şartlarındandır. İslâmiyet, hayatı kısaca böyle açıklamakta, hayatın tesadüflerle değil, Allahü teâlânın dilemesi ve yaratması ile meydana geldiğini bildirmektedir.

Hayat, Allahü teâlânın subûtî sıfatlarından biridir. Hayat, Allahü teâlânın diri olması demektir. Her sıfatında olduğu gibi hayat sıfatı da, ezelî ve ebedîdir. Yâni Allahü teâlânın diri olması, sonradan kazanılan ve bir müddet sonra sona erecek olan bir dirilik değildir. Zâtı ile beraber vardır ve sonsuz olarak var olacaktır. Yarattığı varlıkların hayatı sonradan var olmuştur ve bir müddet sonra yok olacaktır.

Şarkı Sözleri

Gargara tarafından söylenen hayal adlı şarkının sözleri.

bu karanlık odada sadece hayalin yanımda
hiç bişey olmamış gibi bakıyor gözümün içine hala
uzatsam elimi hissedicem tenini sanki
ama yoksun orda,biliyorummm!!!

dayanacak gücüm kalmadı
kimse yok arkamda
tutun elimden düşüyorum dipsiz bir kuyuya
zemin kaygan zemin ıslak
çıkış yok bunun sonunda
nemli bir çöküş oldu bu son andaa!!!!

acı veren seni görememek olucak bir daha
acı veren seni öpememek olucak bir daha
acı veren seni saramamak olucak bir daha
acı veren seni sevememek olucak bir daha

Pul tarafından söylenen hayal adlı şarkının sözleri.

bırak dedim küçücük hayallerin hiç mi olmadı
en son ne zaman ağladın kimse duymadı
herkesin bir hikayesi var bunu onlar yazdı
bir tek ben vardım bir tek ben vardım o da yalnız bıraktı…

dayanmak istedim dayanmak istedim
gözyaşlarım bile yalnız bıraktı
konuşmak istedim anlatmak istedim…

bir dilek tut,bir dilek tut,bir dilek tut…
gerçekten istediğin..
bir hayal kur,bir hayal kur,bir hayal kur..
en güzel rüyanda…

Derin6 tarafından söylenen hayal adlı şarkının sözleri.

kulaklarım sağır gibi,
duyamıyorum hiç bir şeyi,
ne seni, ne sesini,
ne kendimi, ne kalbimi.

gel konuşalım diyorsun,
son bir şans daha verelim,
gel barışalım diyorsun,
eskisi gibi gülelim.

hayaller kurarmış insan,
hayalleriyle yaşarmış,
ama bıktım artık hayal kurmaktan!

gidiyorum buralardan,
gidiyorum uzaklara,
gidiyorum sensiz bir yere,
gidiyorum kendimi bulmaya…

neden bittiğini soruyorsun?
neden çekip gittiğimi?
neden gittiğimi soruyorsun?
hata sende mi, yoksa bende mi?

hayaller kurarmış insan,
hayalleriyle yaşarmış,
ama bıktım artık hayal kurmaktan!

gidiyorum buralardan,
gidiyorum uzaklara,
gidiyorum sensiz bir yere,
gidiyorum kendimi bulmaya…

dön ardına bak istersen, kimin suçlu olduğuna...
dön aynaya bak istersen, kimin aldattığına...

hayaller kurarmış insan,
hayalleriyle yaşarmış,
ama bıktım artık hayal kurmaktan!

gidiyorum buralardan,
gidiyorum uzaklara,
gidiyorum sensiz bir yere,
gidiyorum kendimi bulmaya...
gidiyorum buralardan,
ardıma bakmadan!
dönüyorum artık evime,
gidiyorum, kendimi bulmaya...

Nilüfer tarafından söylenen hayal adlı şarkının sözleri.

her bakımdan bir yolun

en başında durmuşuz

bir bakışta görünmez

yerlere merak salıp

üstümüzde eğreti ödünç alınmış bir tedbir

hayalimiz zenginleşmiş de gerçeğimiz fukara

bir çocuk unutulmuş

şu dağlardan birinde

özlenen yolun başı

merakından düşmekte

bir ağaç kıvrılmakta

şimdi kendi kendine

değer miymiş ki o dallar ikimize

birdenbire, birdenbire

aranmazsa bulunmaz ki

aşığın sensiz kalır

imkansız der yorulursan

aşığın sensiz ölür

imkan sızlarken inan

bizim kadar sızlanmaz

hayalini gerçekleştir ki

gerçeğe olma hayal.

söz-müzik:mete özgencil

Şehinşah tarafından söylenen hayal adlı şarkının sözleri.

öyle bi çırpıda toparlanmaz hayatım
rüzgarda cigara gibi yol aldı gıyabım
delilin işi ne? ha bugün ha yarın
hataların hayatını domaltır hayatım
ne biçim hayal
uyandırın uyanalım
x4
yıl 2014 ahh!
sefiller hem zeminde.
son verse kann!
temizle yer bezinle...
illuminati minimum hangi
firavun harbi?
biri bu tayyip...
bilimum embesiller çevresinde
biri mücait,
dark!!
sidius sanki
gibi ruh hali,
halk!!
peşinde her kesimden...
derdest eder klonlar
ertesinde,
gezende ki çatlak seslerin ensesinde,
fert ezilme,
gel benimle...!
cenke yel değirmeniyle
gerçeğim rap
ötede beride
nazirem ecele
yer yerinden
oynasın be
seksen ilde
olağana üstü rap.
hele sen serin gel,
gel hele fel fecire,
cehenneme dek herşeyinle...
siren sesleriyle,
diren ekseninde,
çilen kesmediyse,
yaşayıp ölüme bilen,
meskeninde,
yiten mesleğinle,
patronlara dilen
resmedilse çizer...
çizerdi ikimizi
filler ve çimen,
ezberinden.
nasıl bi çağ
şu dört duvarda çaba zira
bu kadar insan,
bi zahmet edin izah
bilassa para silah
ve tabi ki taht orda...
kara bi baht sorma...
mualefeti kartondan,
iktidarı balkonda!!!
kıçının kılını kınına sokayım
halk orda,
kralı salt zorba,
bi nevi rant ortak,
dinimi diline dolayan
halt olsa!
zebani kan koklar
hele bir alt ol lan!
ne biçim bir hayal bu
kalk ordan..!
kalk asker savaşta kal contra
kendinle yüzleş en derinlerine dal korkma
hasbel kaderim deyip madenlere yar olma
mahşer yerinden çıkıp monşerlere mal olma.

Etika tarafından söylenen hayal adlı şarkının sözleri.

unut hadi barışı ve savaşa devam
geçmişi silmek için varacağın aşama zaman
tabiki yerindedir keyfi bunu yaşamaz ama
ve artık öfke bitti sabır bende taşamaz daha
çıkar için yanımdaydı yoktu neden kötü günümde
hepsi kanki olur çünkü sanada bir gün işi düşünce
kafam doldu taştı bi ton beynim aldı deli düşünce
sanki yinede biri çıkıpta baktı öyle dedi gülümse
bakıyorum bütün aşklar saçma
ve bende dedim sakın bi daha kalbi öyle açma
hayallerim zafere gider seninkiyse laçka
çünkü giren çıkan belli değil gurur yok bi parça
inanmıştım bende birini melek sandım
şimdi rüya bitti uyandırdı demek tanrım
bende büyümemiştim hep küçük bir velet kaldım
içimde öldün artık yerin bende ceset tatlım
nakarat x2:
boş bir hayale ben inandım
hayat hep yüzüme güldü şımardım
ama acısını çekince anlıyosun
ben bi yok oldum bide bi vardım
hayal kurup izle şimdi yıkıldığını
zamanla anlıyorsun hata yapıp yanıldığını
peşimde onca ölüp biten görüp bayıldığını
fark edince anlamıştım basit birisi olmadığımı
hepte güvendiğiniz birisi gelip darbe vurur
çünkü işlemiyo ne yapsanda kalbe gurur
o yüzden inanmicam bende artık aşkı bulup
hayatım karma karışık işte böyle bende durum
hadi karar verip hiç bi zaman keşke deme
hayat mutluluklar sundu çünkü meşk edene
bi çok insan koydum defalarca rap yerine
yinede yazılmış bi kader vardı defterime
bide bakış açın ters beni bakıp bakıp germe
ve oyun bitti şuan burda kapatılır perde
sen merak etcen biraz bence batu şimdi nerde
hep tükeniyo gücüm yine banada müsade
nakarat x2:
boş bir hayale ben inandım
hayat hep yüzüme güldü şımardım
ama acısını çekince anlıyosun
ben bi yok oldum bide bi vardım

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Hayal Kırıklığı

  Hayal kırıklığı bir insan beklentilerinin boşa çıkması halinde ortaya çıktan bir duygudur.

  Hayal Et Sevgilim

  Hayal Et Sevgilim, İrem Yağcı tarafından bestelenen ve 2005 sonlarında internet ortamında hızla yayılarak büyük popülariteye ulaşan pop tarzında bir şarkıdır. Orjinal kayıtta sadece gitar kullanılmıştır.

  Hayal Mahsulleri Ofisi

  Hayal Mahsulleri Ofisi 2004 yılında Sinan Yüce ve Süleyman Yüksel tarafından kurulan bir prodüksüyon şirketi.

  Hayal Kurmak Serbest

  SENDER (Senaryo Yazarları Derneği) tarafından yürütülen, proje tasarımı ve yönetiminin Levent Kazak ve Haluk Ünal`ın yaptığı projedir.

  Yasin Hayal

  Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi ve 1996`da Ogün Samast`ın antrenörü.

  Hayalî Karakter

  Hayalî karakter, gerçek hayatta olmayan, yaşamayan ve/veya yaşamamış; bir sanat eserinin, bir oyunun (ör.:RPG,FRP) veya bir teorinin kurgu dinamiklerinden birini veya birkaçını oluşturan ya da belirli bir kurgunun yeniden örülmesine etkiyen, gerçek hayatta varolmayan veya gerçek ...

  Recep İvedik (hayalî Karakter)

  :→``Bu maddede Recep İvedik adlı hayalî karakter anlatılmıştır. Aynı adlı film için Recep İvedik (film) maddesine bakınız.``

  Damat Ferit (hayalî Karakter)

  Ferit Eken, Damat Ferit veya Ferit, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı romanında uyarlanan aynı isimdeki film serisinde, roman içinde bulunmasa da senarist Umur Bugay tarafından yaratılan hayalî karakter. Tarık Akan tarafından canlandırılan karakter, sadece Hababam Sınıfı ve ...

  Hayal Kurma Oyunları

  Hayal Kurma Oyunları, Yavuz Özkan'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı 1999 yapımı Türk filmi.

  Hayal Feneri

  Hayal feneri (Osm. ''Sihir siracı''), projeksiyon aletlerinin icadından önce, gerili bir perde üzerine resimler aksettirmek için kullanılan bir alettir.

  Tatlı Hayal

  ''Tatlı Hayal'', Fuat Özlüer ve Süha Doğan'ın senaryosunu yazdığı, Nuri Ergün'ün yönettiği 1970 yapımı Türk filmidir. Filmin yapımcıları Berker İnanoğlu ve Sadri Karan'dır.

  Hayal (albüm)

  Hayal, Nilüfer'in yirmi ikinci stüdyo albümüdür. Albümde toplamda 11 şarkı bulunmaktadır.