Hayat

Hayat

Yaşam ya da hayat; biyolojik açıdan, kimyasal reaksiyonlar veya bir dönüşümle sonuçlanan başka olaylar gibi bâzı biyolojik süreçler gösteren organizmaların bir özelliğidir. Organik maddeler gelişme ve üreme yeteneklerine sahiptir.

HAYAT (türkçe) anlamı

1. (Arapça) Kadın ismi 1. Yaşayan
2. diri. 2. Canlılarda doğumdan ölüme kadar geçen süre. 3. Yaşama
yaşayış.

HAYAT (türkçe) anlamı

3. yaşam
4. dirim
5. meslek ve durum.
6. doğumdan ölüme kadar geçen süre
7. ömür
8. geçim koşullarının tümü.
9. yaşam biçimi
10. içinde yaşanan koşulların tümü
11. yaşantı
12. canlılığı gösteren hareket
13. kaynaşma

HAYAT (türkçe) ingilizcesi

1. adj. living
2. n. life
3. lifetime
4. living
5. vita
6. existence
7. experience
8. heart's blood
9. race

HAYAT (türkçe) fransızcası

1. vie [la]
2. existence [la]

HAYAT (türkçe) almancası

1. n. Dasein
2. Existenz
3. Herzblut
4. Leben
5. Lebensfaden
6. Lebenslicht
7. Lebensweg
8. Vita
Hayat ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Yaşam
Önceki Paylaşımlar