Hayvanların Çeşitliliği Iklim Ve Bitki Örtüsüne Göre Değişir Mi?

KÖSTEBEK, İNSANLARA NASIL YARDIM EDER?

Köstebeklerin meralarda ve çimenlik yerlerde meydana getirdikleri toprak tümsekleri her ne kadar köylülerle bahçıvanların canını sıkarsa da, bu hayvanların, toprağın ekilmeye elverişli halde kalmasında büyük rolleri vardır.

Su fazlalığının toprağı işe yaramaz hale getireceği alçak ovalarda, köstebek tünelleri fazla suyu akıtır. Kurak meralarda ise ayın tüneller yağmur suyunu yeraltına çekerek, bu suların kavrulmuş toprak yüzeyi üzerinde akıp gidecek yerde, lâzım gelen yerlere dağılmasını sağlarlar.

Köstebekler ayrıca alttaki toprağı yüzeye sürerek ve oradaki dökülmüş yapraklarla çürümüş yaprakları ona karıştırarak, araziyi tarıma elverişli hale getirirler. İyi mahsul veren özlü ve kuvvetli topraklar bu şekilde meydana gelir.
0 Yorum Yap
Evet değişir. Kurak bölgelerde hayvan türlerinin çeşitliliği azıdır. Çünkü hayvanların yada tüm canlıların yaşaması büyümesi kısacası hayatta kalabilmesi için yiyeceğe ihtiyaç duyarlar. İklimin kurak olduğu yerlerde özellikle otobur canlıların yaşaması mümkün değil ve bu otobur canlıları yiyerek beslenen etobur canlılarında yaşabilmesi mümkün değil. Tabi istisnalar hariç kimi çöl yada kurak yerlerde kimi canlılar özellikle sürüngen ve kara omurgasızları yaşabilmekte ama çok az sayıda.

Bundan dolayıdırki iklimin uygun olduğu yerlerde canlıları yaşabilmesi için gerek bitki örtüsü ve su bulunabilmekte buda birçok canlı türünün bir arada yaşamlarını sürdürebilmesini olanaklı kılar.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar