Hazirun Cetveli

Anonim şirketlerde genel kurulda görüşmelere başlanabilmesi için öncelikle toplantı nisabının bulunduğunun anlaşılması gerekir. Bu amaçla genel kurul toplantısı başkanı veya o yoksa yönetim kurulu başkanı toplantıyı açar ve toplantı yetersayısı olup olmadığını, yoklama yaparak ve “Hazirun cetvelini” kontrol ederek tespit eder. Hazirun cetveli, TK m. 376’ya göre, “Umumi heyetin toplantı anında hazır bulunan pay sahibi veya temsilcilerinin ad ve soyadlarıyla ikametgâhlar

Anonim şirketlerde genel kurulda görüşmelere başlanabilmesi için öncelikle toplantı nisabının bulunduğunun anlaşılması gerekir. Bu amaçla genel kurulKaynak: Bu makalenin tümüne maximumbilgi.com adresinden ulaşabilirsiniz

Bu başlık telif hakkı ihlalinden dolayı çıkarıldı üstteki özet izin alınarak yayınlanmaktadır.
Önceki Paylaşımlar